Syn.: Bromus patulus var. squarrosus (L.) Döll, Forasaccus squarrosus (L.) Bubani, Serrafalcus squarrosus (L.) Bab.
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Bromus squarrosus
Rozšíření: Sveřep kostrbatý je teplomilný druh rozšířený v jižní Evropě od Španělska přes Francii, Itálii, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Balkán až do Řecka, jihozápadního Turecka a na Kypr. Areál druhu pak pokračuje dále do stepí Asie. Sekundární výskyt je hlášen ze Severní Ameriky (především oblast Velkých jezer a podhůří Skalistých hor). V ČR je původní na jihozápadní Moravě, kde má recentně čtyři mikrolokality výskytu, všechny ležící v Národním parku Podyjí. Na Slovensku leží těžiště výskytu v Dunajské nížině.
Ekologie: Vyhledává suché výslunné stráně, meze, pole, vinice, stepní lokality, písčiny a štěrkovitá rumiště. Dává přednost suchým teplým místům s bazickým humózním podkladem. Kvete na přelomu května a června.
Bromus squarrosus
Popis: Jednoletá nebo ozimá, 30–60 cm vysoká tráva s přímými nebo kolénkatě vystoupavými lysými stébly. Pochvy dolních listů jsou pýřité až srstnaté s jazýčkem až 2 mm dlouhým. Čepel listů je 5–15 cm dlouhá, plochá nebo žlábkovitá, 4–6 mm široká. Charakteristická řídká 10–20 cm dlouhá lata je jednostranně převislá. Tenké větévky kratší nebo zdéli klásku bývají obvykle zakončený jen jedním široce vejčitým, kopinatým, 15–70 × 7–15 mm velkým, 8–30květým kláskem. Plevy jsou nestejně dlouhé, dolní 5–7 mm, horní 6–9 mm, lysé. Kosníkovitá, 8–11 žilná, hranatá, lysá, kožovitá, krátce dvouzubá, široce (1 mm) blanitě lemovaná plucha je velká 8–11 × 6–8 mm. Až 10 mm dlouhá, na bázi zploštělá a někdy zkroucená osina je ven ohnutá, u horních květů bývá delší. Pluška je mnohem kratší než plucha. Prašníky mají délku 1–1,2 mm. Plodem je podlouhlá obvejčitá obilka.
Záměny: Podobný, avšak hojnější sveřep japonský (Bromus japonicus) má obvykle tři klásky na každé z větví laty. Dalším rozlišovacím znakem je blanitý lem pluch, který je u sveřepu japonského užší (0,5 mm).
Ohrožení a ochrana: Sveřep kostrbatý patří k vzácným druhům květeny ČR, má jen několik lokalit původního výskytu, a to na Znojemsku. Proto je v Červeném seznamu ČR (2012) veden v kategorii kriticky ohrožených druhů (C1r). Vzácně roste zavlečený i jinde. Na Slovensku je druhem chráněným zákonem, slovenský červený seznam klasifikuje nominátní poddruh jako méně dotčený (LC).
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Fotografováno dne 13. 6. 2016 (Národní park Podyjí).