Syn.: Lysimachia minima (L.) U. Manns et Anderb., Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause
České mená: drobejšek podlouhlý (Presl 1819), drobejšek malounký (Opiz 1852), drobýšek nejmenší (Čelakovský 1879, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: drobček najmenší (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité / prvosienkovité
Centunculus minimus
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym areálom. V Európe sa vyskytuje od Britských ostrovov na západe cez Francúzsko, krajiny Beneluxu, Nemecko a strednú Európu na východ na Ukrajinu a časť európskeho Ruska. Na severe výskyt zasahuje do Dánska, južnej Škandinávie (Nórsko, Švédsko), vzácne i južné Fínsko a Pobaltské republiky. Na juhu Portugalsko, oblasť Pyrenejí, Apeninský polostrov a severný Balkán. Okrem toho aj niektoré ostrovy v Stredomorí a na severoafrickom pobreží (Alžírsko, Tunisko). Mimo Európu sa vyskytuje v Severnej (Kanada, USA a Mexiko) aj Južnej Amerike (Argentina, Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay).
V Českej republike sa v minulosti druh vyskytoval roztrúsene, v súčasnosti iba velmi vzácne. Na Slovensku je udávaný vzácny výskyt zo Záhorskej a Podunajskej nížiny, na sever po Trenčín, Nitru a Hronský Beňadik, okolie Levíc a Štúrova, na východe Bukovské vrchy a Východoslovenská nížina. Ojedinele aj v kotlinách (Turčianska). Súčasné rozšírenie nie je známe.
Ekológia: Nachádzame ho na vlhkých poliach, v priekopách, na obnažených dnách rybníkov, na rozšľapávaných pasienkoch a na vlhkých piesčinách v nížinách až pahorkatinách (v rámci európskeho areálu až do výšky 1000 m). Vyžaduje vlhké, bahnité alebo piesočnaté, nevápenaté, výživné pôdy. Vyhýba sa vápencovým pôdam. Kvitne od apríla do júna.
Centunculus minimus
Opis: Jednoročná, drobná rastlina vysoká 1–7(–10) cm. Byľ holá, vystúpavá alebo priama, husto olistená, od bázy rozkonárená. Listy striedavé, vajcovito elipsovité, 3–5 × 2–4 mm, do kratučkej listovej stopky náhle zúžené, celistvokrajové, končisté. Kvety sediace v pazuche listov, jednotlivé, 4–5 početné, kalich delený do 3/4 na šidlovité zuby, koruna biela alebo ružová, kratšia ako kalich, do 1/2 zárezová. Plod je guľatá tobolka s priemerom 1,5 mm.
Ohrozenie a ochrana: Vzácna rastlina, aj keď jej vzácnosť môže byť spôsobená čiastočne i mimoriadnou nenápadnosťou. Vyžaduje rozvoľnený, nezapojený vegetačný kryt, po zapojení vegetácie z lokality mizne a výskyt druhu je často iba dočasný. V Českej republike je zaradený medzi kriticky ohrozené (C1t) druhy, na Slovensku je drobček najmenší zaradený taktiež medzi kriticky ohrozené druhy (CR).
Poznámka: Pravdepodobne trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinných spoločenstvách.
Centunculus minimus
Centunculus minimus
Foto: 12. 7. 2006 (Slovensko, Turčianska kotlina).