Syn.: Callitropsis arizonica (Greene) D. P. Little, Cupressus benthamii var. arizonica (Greene) Mast., Cupressus lusitanica subsp. arizonica (Greene) Maire, Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel, Hesperocyparis revealiana (Silba) Silba, Neocupressus arizonica (Greene) de Laub.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Cupressus arizonica
Rozšíření: Roste na jihozápadě USA v jižní části Nevady, Arizoně, Novém Mexiku, na východ zasahuje až do západního Texasu. Také se vyskytuje v Mexiku, na jih ještě ve státech Durango a Tamaulipas. Je velmi proměnlivý, na základě znaků na borce a listech se rozlišuje pět variet, které jsou však spojeny četnými přechodnými populacemi.
Ekologie: Nejčastěji roste na dnech kaňonů a na kamenitých svazích pokrytých boro-jalovcovým křovím nebo madreánskou analogií mediteránní vegetace (chaparral). Lokality leží v nadmořské výšce 750–2000 m. Šištice vydrží více let na stromech a otvírají se obvykle po požáru.
Popis: Jednodomý keř nebo strom, dorůstá výšky 10–25 m; v mládí je koruna kuželovitá, později široce sloupovitá; kmen může mít průměr až 0,5 m; borka je zprvu hladká, později někdy podélně rozpraská; letorosty mají 1,3–2,3 mm v průměru. Listy jsou šupinovité, vstřícné, čtyřřadé, 2–5 mm dlouhé, na rubu obvykle s důlkovitou žlázkou, která produkuje kapku pryskyřice. Samčí šištice vyrůstají po 2–5, jsou asi 2 mm dlouhé. Samičí šištice jsou kulovité nebo elipsoidní, 2–3 cm v průměru, šedé nebo hnědé, často v mládí šedě ojíněné; polygonální šupiny jsou v 3–4 párech, hladké nebo s pryskyřičnými nádržkami, někdy s přímým kuželovitým pupkem až 4 mm dlouhým, zvláště na koncových šupinách. Semena jsou čočkovitá, 4–6 mm dlouhá, úzce křídlatá, hnědá, bez sivého zbarvení.
Využití: Jehličnan vysoce ceněný v sadovnictví, je velmi odolný vůči houbě Seiridium cardinale, která cypřiše ničí.
Poznámka: Rod cypřiš má charakteristické reliktní disjunktní rozšíření, kolem 30 druhů roste v oddělených arelách v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe (Cupressus sempervirens a Cupressus dupreziana), v jihovýchodní Asii od Himálaje po Vietnam roste asi 10 druhů, např. Cupressus gigantea, ale několik druhů najdeme i ve Střední a Severní Americe (např. Cupressus lusitanica a Cupressus macrocarpa).
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografovaná rostlina pochází z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).