Česká jména: blahovičník (Presl 1846, Mareček 1996)
Čeleď: Myrtaceae Juss. – myrtovité
Eucalyptus macrocarpa
Rozšíření: Druh jihozápadní Austrálie, vyskytuje se severně a východně od města Perth. Jsou rozlišovány dva poddruhy, kromě nominátního ještě malolistý poddruh Eucalyptus macrocarpa subsp. elachantha.
Ekologie: Roste na písčinách a na křovinatých písčitých svazích.
Popis: Keř dosahující výšky okolo 5 m, s borkou hladkou, žlutohnědou až šedohnědou a letorosty šedozelenými. Listy jsou vstřícné, přisedlé až objímavé, podlouhlé až srdčité, 5,5–10 cm dlouhé a 3,5–7 cm široké, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené až špičaté, po obou stranách šedozelené, žláznaté. Květy jsou axilární, jednotlivé, poupata jsou přisedlá nebo krátce stopkatá, vejcovitá, 4–5,5 cm dlouhá a 2,5–3 cm široká, šedozelená, okvětní lístky chybí, tyčinky jsou četné, jejich nitky jsou červené, vzácně i bílé, prašníky žluté, čnělka je dlouhá a téměř rovná. Plody jsou přisedlé, diskovité, 1,2–2 cm dlouhé a 3,3–4,5 cm široké.
Využití: V subtropických oblastech se pěstuje v zahradách jako dekorativní dřevina, v klimatických podmínkách střední Evropy je zapotřebí v zimních měsících rostlinu uložit do skleníku.
Poznámka: Rod Eucalyptus je velmi početný, v současnosti zahrnuje 822 akceptovaných druhů. Velká většina z nich pochází z Austrálie, kde vytvářejí lesy, objevují se i v oblasti křovinatých savan, ba dokonce také v horách. Několik druhů se ale vyskytuje také v Indonésii, na Papui-Nové Guinei a Filipínách. V minulosti byla řada druhů vysazována i v dalších oblastech světa, nezřídka sloužily k vysušování mokřin a bažin, které byly zdrojem malárie, ale jako rychle rostoucí dřeviny se vysazovaly i pro potřeby papírenského průmyslu. Některé z nich dále zplaňovaly, takže s blahovičníky se dnes můžeme setkat na všech kontinentech, ke značně rozšířeným druhům patří třeba Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus deglupta, Eucalyptus globulus, Eucalyptus robusta aj. Jejich šíření může mít až invazivní charakter.
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Fotografováno dne 25. 6. 2017 (Německo, Drážďany, botanická zahrada).