Syn.: Knautia brachytricha Briq., Knautia craciunelensis Porc., Knautia kochii Brügger, Scabiosa longifolia Waldst. et Kit., Trichera longifolia (Waldst. et Kit.) Roem. et Schult.
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Knautia longifolia
Rozšíření: Horský druh, areál se táhne od jihovýchodu Alp přes pohoří na Balkáně (zasahuje až do Řecka), také roste ve východních a jižních Karpatech na Ukrajině a v Rumunsku. Z ČR byl kdysi udáván, ale šlo o mylné určení.
Ekologie: Stanovištěm jsou květnaté horské louky a pastviny a vysokobylinná vegetace v nivách vodních toků v montánním až subalpínském stupni. Lokality leží v nadmořských výškách 1300–2300 m.
Knautia longifolia
Popis: Vytrvalá bylina; lodyha je přímá, (20–)40–80(–120) cm vysoká, vyrůstá ze středu listové růžice, dolní internodia jsou lysá a lesklá, vyšší jsou krátce pýřitá, s nežláznatými i žláznatými chlupy. Listy jsou vstřícné, celistvé, kopinaté až úzce kopinaté, obvykle 5–9krát delší než široké, na líci slabě chlupaté až téměř lysé, lesklé, na okraji brvité, na bázi zúžené, celokrajné (výjimečně s drobnými laloky), na vrcholu tupě špičaté. Květenství tvoří nanejvýš 5 dlouze stopkatých strboulů; strbouly dorůstají (2,5–)3,5–5(–66) cm v průměru; kalich je obvykle zakončen 8 osinkami; koruna je 4četná, růžovofialová; tyčinky jsou 4; semeník je spodní. Plodem je nažka.
Knautia longifoliaKnautia longifolia
Knautia longifolia
Knautia longifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 17. 6. 2017 (Itálie, Dolomity, louky nad obcí Arabba).