Syn.: Polygonum dumetorum L., Fagopyrum dumetorum (L.) Schreb., Fagopyrum membranaceum Moench, Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort., Tiniaria dumetorum (L.) Opiz
Česká jména: svlačice plotní (Opiz 1852), opletka křovištní (Kubát 2002)
Slovenská jména: pohánkovec kroviskový (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Fallopia dumetorum
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě a porůznu v mírných oblastech Asie až po Tichý oceán. V Severní Americe zdomácnělý druh. U nás roste hojně až roztroušeně v teplých oblastech. Ve středních polohách je vzácnější a spíše se drží poříčí větších vodních toků, do hor již prakticky nezasahuje.
Ekologie: Roste v lužních lesích, vlhčích křovinách (např. pobřežních v údolí vodních toků nebo antropogenních v obcích), řidčeji ve světlých lesích a v akátinách. Preferuje vlhké až mírně vysychavé půdy. Kvete od června do září.
Fallopia dumetorum
Popis: Jednoletá bylina. Lodyhy jsou ovíjivé, pravotočivé, (40–)50–120(–300) cm dlouhé, ± oblé, hladké. Čepel listů v obrysu trojúhelníkovitá, na bázi hluboce srdčitá až střelovitá; botky krátké, lysé. Květy v 2–5květých svazečcích uspořádaných do řídkých koncových nebo úžlabních zdánlivých hroznů (koncová květenství většinou přítomná). Květy cca 3 mm dlouhé, okvětí 5cípé, do 1/2 srostlé, na vnější straně zelenavé, na vnitřní bělavé, s vnějšími cípy křídlatými, po odkvětu se bělavá křídla nápadně zvětšují. Nažky 3hranné, 2,5–3,5(–4,0) mm dlouhé, černé, lesklé, zcela zakryté zvětšeným, až 1 cm dlouhým křídlatým okvětím.
Fallopia dumetorum
Fallopia dumetorum
Záměny: Druhý domácí zástupce rodu opletka obecná (Fallopia convolvulus) je spíše poléhavá, jen zřídka ovíjivá bylina. Liší se hranatou a drsnou lodyhou, žláznatým a za plodu kýlnatým nebo maximálně úzce křídlatým okvětím, květenství jsou pouze úžlabní. Roste na odlišných stanovištích, je to druh polí a antropogenních stanovišť. S opletkou křovištní se může křížit.
Často pěstovaná opletka čínská (Fallopia aubertii) je dřevitá liána bujného vzrůstu, za plodu s nápadně bílým dekorativním okvětím.
Poznámka: Rod byl pojmenován podle italského lékaře a botanika G. Fallopia.
Fallopia dumetorum
Fallopia dumetorum
Fotografováno dne 20. 9. 2010 (Praha, PP Trojská) a 23. 7. 2011 (Praha, Modřany, u Vltavy).