Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gastrodia elatoides
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, byl popsán teprve v roce 2018 ze severní části ostrova, z národního parku Montagne D’Ambre. Naše snímky však pocházejí z mnohem jižněji položené lokality v centrální části země, je tedy zřejmé, že jeho rozšíření bude rozsáhlejší. Druh je dosti podobný východoasijskému druhu Gastrodia elata, sami autoři popisu tohoto nového druhu zvažovali nejprve možnost zavlečení onoho východoasijského druhu na Madagaskar. Po důkladném prostudování nálezu však dospěli k závěru, že bude potřebné madagaskarské exempláře klasifikovat jako nový samostatný druh.
Ekologie: Roste terestricky ve světlých lesích, lesních lemech a na lesních světlinách, v křovinaté vegetaci, dokonce v blízkosti stezek a cest.
Gastrodia elatoides
Popis: Nezelená, holomykotrofní, monokarpická bylina, až 70 cm vysoká. Hlízy jsou elipsoidní, asi 9 cm dlouhé, o průměru okolo 1,8 cm. Lodyha je přímá, hnědá až bělavá, lysá, s několika blanitými pochvatými šupinami, 8–10 mm dlouhými. Květenství je terminální, hroznovité, až s 32 květy; listeny jsou trojúhelníkovitě kopinaté až trojúhelníkovitě vejčité, 6–7 mm dlouhé, šedohnědé až tmavě hnědé, na vrcholu špičaté. Květy jsou jen mírně otevřené, resupinované, vně žlutozelené, vnější okvětní lístky jsou široce trojúhelníkovitě vejčité, asi 3 mm dlouhé, světle zelené, na vrcholu žlutozelené, na vrcholu tupé; vnitřní okvětní lístky jsou vejčité až skoro okrouhlé, asi 2 mm dlouhé, žlutozelené; pysk je 6–7 mm dlouhý a asi 3 mm široký, 3laločný; sloupek je 7–8 mm dlouhý. Plodem je pravděpodobně tobolka.
Ohrožení a ochrana: Mezinárodní ochranu tomuto druhu garantuje úmluva o obchodu s přírodninami CITES.
Poznámka: Rod Gastrodia zahrnuje na 60 druhů. Většina druhů roste v horských oblastech jižní Asie, v Číně, Japonsku a na východní Sibiři, několik druhů najdeme i v Austrálii (např. Gastrodia procera nebo Gastrodia sesamoides), na Novém Zélandu (např. Gastrodia cunninghamii), v Africe se můžeme setkat také s několika druhy, kupříkladu v horách Kamerunu roste kriticky ohrožený druh Gastrodia africana, z Rwandy je známý druh Gastrodia rwandensis, v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe druh Gastrodia ballii. Dva druhy byly popsány i z Madagaskaru – kromě zde představovaného druhu je to ještě Gastrodia madagascariensis.
Gastrodia elatoides
Gastrodia elatoidesGastrodia elatoides
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 19. 10. 2016 (Madagaskar, provincie Fianarantsoa, Ambohimahasoa, Ialatsara).

Literatura:
Wei-Chang Huang, Zhen-Wei Wang, Neng Wei, Jiao Zhu, Si-Ren Lan, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang (2018): Gastrodia elatoides (Orchidaceae: Epidendroideae: Gastrodieae), a new holomycoheterotrophic orchid from Madagascar. In: Phytotaxa 349 (2), 167–172.