Česká jména: sivěnka pomořská (Presl 1819, Opiz 1852), sivěnka (Sloboda 1852), sivěnka slatinná (Čelakovský 1879, Polívka 1912), sivěnka přímořská (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: sivaňa pomorská (Reuss 1853), sivuľka prímorská (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Glaux maritima

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený druh, v Evropě roste především na mořském pobřeží, v Asii je častější ve vnitrozemí, roste zde roztroušeně od jižního Ruska až po Mongolsko a Čínu, areál pokračuje i v Severní Americe. Vyskytuje se tedy také na vnitrozemských slaniskách, u nás velice vzácně jen v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, na Slovensku také vzácně ve Spišské kotlině.

Ekologie: Roste na slaniskách, v pásmu od nížin po pahorkatiny.

Popis: Vytrvalá bylina, bez přízemní růžice, s větveným oddenkem, lodyha přímá nebo vystoupavá, 4–20 cm dlouhá, lysá nebo řídce chlupatá, dole větvená, hustě olistěná, listy přisedlé, čepel kopinatá, celokrajná, květy jednotlivé v úžlabí středních listů, 5četné, kalich růžový nebo načervenalý, cípy široce vejčité, bílé až růžové, plodem je tobolka. Jediný druh rodu, i když rostliny z přímořských oblastí jsou od vnitrozemských poněkud odlišné.

Ohrožení a ochrana: Sivěnka přímořská je silně ustupujícím druhem, na řadě dřívějších lokalit vymizela, je tedy zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), zákon ji chrání ve stejné kategorii (§1). Na Slovensku je hodnocena jako druh silně ohrožený (EN), i zde je chráněna zákonem (§). Chráněným druhem je i v Polsku a Maďarsku.

Glaux maritimaGlaux maritima
Glaux maritima

Fotografováno dne 29. 5. 2005 (Česko, Morava, slanisko Dobré Pole).