Syn.: Macrolobium bijugum Colebr., Afzelia bijuga A. Gray, Outea bijuga (Colebr.) DC., Tamarindus intsia Spreng.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Intsia bijuga
Rozšíření: Rozsáhlý areál zasahuje od pobřeží východní Afriky a Madagaskaru přes Indii a jihovýchodní Asii až po pobřeží severní Austrálie, dále roste na řadě ostrovů v Oceánii až po Samou. Na Seychelách provází pouze žulové ostrovy vnitřní skupiny, kde se vyskytuje na ostrovech Mahé, Praslin a Silhouette.
Ekologie: Neopadavé tropické lesy od úrovně moře do nadmořských výšek asi 150 m. Vtroušené jedince lze nalézt ve druhově poměrně bohatých porostech, které provázejí kamenité svahy, často s vystupujícími skalkami. Vyžaduje velmi teplé, srážkami dostatečně dotované prostředí s průměrnými teplotami kolem 27 °C a ročním úhrnem srážek kolem 1500 mm.
Intsia bijuga
Popis: Robustní, 10–20(–50) m vysoký strom. Kmeny starých stromů mají světlou borku odlupující se v plátech a občas lištovité kořenové náběhy. Listy jsou střídavé, velké, sudozpeřené, s 2 jařmy, lístky jsou krátce řapíkaté, eliptické až vejčité, lehce srpovitě zahnuté, 8–15 cm dlouhé, tuhé, často na vrcholu vykrojené, s dosti výraznou zpeřenou žilnatinou. Květy jsou v krátkých stažených hroznech, asi 5 cm velké, 4 volné kališní lístky jsou světle zelené, korunní lístek je pouze jediný, téměř okrouhlý, bílý až růžový. Tyčinky jsou 3, s velmi dlouhými červenými nitkami. Z květů vyčnívá také velmi dlouhá, zakřivená čnělka. Plody jsou široké, asi 10–18 cm dlouhé, ploché, ve zralosti hnědé lusky, v nichž dozrává nemnoho okrouhlých, zploštělých semen.
Využití: V minulosti byla tato dřevina mnohem hojnější, protože byla selektivně z porostů těžena pro velmi kvalitní, tvrdé a odolné dřevo (odolává např. termitům), které se využívalo ve stavebnictví, zejména na podlahový materiál. Borka a listy mají využití v tradiční jihoasijské medicíně. Dnes je druh v mnoha územích ohrožen selektivní těžbou.
Poznámka: Intsia bijuga je národním stromem ostrova Guam.
Intsia bijuga
Intsia bijuga
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, dne 5. 2. 2011 (Seychely, ostrov Mahé, cesta z Danzilles k Anse Major).