Syn.: Myosotis lappula L., Myosostis squarosa Retz., Echinospermum lappula (L.) Lehm., Lappula echinata Gilib., nom. inval., Lappula myosotis Moench
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Lappula squarrosa

Lappula squarrosa

Rozšíření: Téměř celá Evropa (včetně Islandu), severozápadní Afrika, Malá Asie, Kavkaz, jižní Sibiř, Střední Asie, souvislý areál na východě zasahuje až za jezero Bajkal, pak ostrůvkovitě i na Dálném východě. Druhotně rozšířený i v Severní Americe a jižní Africe. U nás se vyskytuje především na střední a jihozápadní Moravě, vzácně i na Moravě severní, v jižních a západních Čechách.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, skalách, ale i starých zdech, úhorech, lomech a polích, na půdách neutrálních až zásaditých, vysýchavých, v pásmu od pahorkatin do podhůří.
Popis: Jedno- až dvouletá bylina, štětinatě chlupatá, 20–50(–70) cm vysoká. Lodyha je přímá, v horní třetině větvená, listy střídavé, přízemní řapíkaté, obkopinaté a za květu již zaschlé, lodyžní přisedlé, kopinaté až čárkovité, až 10 cm dlouhé. Květy ve vijanech, koruna nálevkovitá, modrá s 5 žlutými šupinami pakorunky, kvete od června do srpna. Plodem je 3boce vejcovitá tvrdka s 2–3 řadami kotvičkovitých osténků, tvrdky v kalichu jsou zhruba stejného tvaru a velikosti, osténky vnitřní řady jsou na bázi nesrostlé (důležitý určovací znak), osténky vnější řady jsou asi o 1/3 kratší.
Ohrožení a ochrana: Strošek pomněnkový je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Lappula squarrosaLappula squarrosa
Fotografováno dne 1. 6. 2008 (Rakousko, Hainburské kopce, Spitzerberg).