Antal (Anton, Antonín) Margittai sa narodil 7. septembra 1880 v obci Palánok (dnes časť Mukačeva) a zomrel 17. júla 1939 v Mukačeve. Významný uhorský botanik – znalec karpatskej flóry a tiež stredoškolský pedagóg.

Antal Margittai

Maturoval v roku 1900 na gymnáziu v Mukačeve. Vysokoškolské vzdelanie získal na univerzite v Budapešti, ktorú ukončil v roku 1904 odbornou skúšku z matematiky a fyziky a v roku 1905 zložil aj odbornú skúšku s kvalifikáciou stredoškolského učiteľa. V rokoch 1904–11 bol profesorom na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom a v rokoch 1912–16 v Turčianskych Tepliciach. Od roku 1916 až do svojej smrti pôsobil na ruskom gymnáziu v Mukačeve.
V miestach svojich pôsobísk intenzívne botanizoval a stal sa uznávaným špecialistom na rody Carduus, Elatine a Rosa. Len z územia Slovenska opísal viac ako 20 taxónov – napr. Carduus ×fatrae, C. ×textorisianus atď. Štandardná autorská skratka jeho mena je MARGITTAI. Jeho rozsiahly herbár zahŕňajúci asi 30 tisíc položiek je uložený na univerzite v Kluži (Rumunsko), množstvo položiek však vymieňal s inými botanikmi, a tak sa s nimi môžeme stretnúť aj vo všetkých významnejších herbároch bývalého Československa. Celkove publikoval 33 botanických prác hlavne v maďarčine, ale aj v češtine a slovenčine. Medzi významnejšie práce patria:

 • Adatok Turóczvármegye flórájához I – V. (1910, 1911, 1913, 1915, 1927)
 • Turócmegye és a vele határos megyék vadon termö rózsai (1919)
 • Ujabb adatok Turócvármegye flórájához (1926)
 • Az Ézakkeleti Felvidék Elatine-fajai (1927)
 • Az Iris hungarica W. et K. újabb termöhelyei (1928)
 • Szomotor homokjának flórája (1929)
 • A havasi gyopár felfedezése a Szvidovecen (1930)
 • A Draba carinthiaca Hoppe a Szvidovec-csoportban (1930)
 • Flóra Tarbucky pri V. Kevežde (1935)
 • Květena Podkarpatské Rusi (1936)
 • Megjegyzések a magyar Elatine fajok ismeretéhez (1939)

Na jeho počesť bolo pomenovaných viacero druhov vyšších rastlín, napr. Centaurea margittaiana, Rosa margittaiana, Sorbus margittaiana atď.
Antal Margittai