Gustáv Maurícius Reuss sa narodil 4. januára 1818 v Revúcej a zomrel 12. januára 1861 tiež v Revúcej. Slovenský lekár, historik, spisovateľ, etnograf, popularizátor vedy a botanik.

Května Slovenska

Študoval na gymnáziách v Rožňave a Levoči a na evanielickom lýceu v Bratislave. Štúdium medicíny začal v Pešti a dokončil vo Viedni, po štúdiách pôsobil ako lekár v Miskolci a v Revúcej, venoval sa aj štúdiu astronómie.
Je autorom prvej ucelenej flóry Slovenska, ktorú vydal na vlastné náklady v roku 1853 pod názvom Května Slovenska (bola to zároveň jediná publikácia, ktorá mu vyšla tlačou za jeho života). Utriedil v nej viac ako 2000 rastlín, okrem iného tu opísal pre vedu nové druhy Pulsatilla slavica, Sedum carpaticum a Crocus discolor.
V botanických prácach je jeho meno uvádzané v tvare REUSS alebo G. REUSS.
Reussovi patrí jedno prvenstvo aj v slovenskej beletrii – jeho román Hvězdoveda čili životopis Kruhohlava je považovaný za prvé slovenské sci-fi. Jeho práce sú zaujímavé aj z pohľadu lingvistického. Napriek tomu, že patril k štúrovcom, písal zmesou slovakizovanej češtiny a gemerského nárečia.

Motto:
Kýžby se podařilo, všeho na krátce a jadrně poddati, aby jedenkaždý tím ve vlasti naši milé, aspoň s částečkou se obeznal, a maudrost Božskau se poznávati učil!