Sándor (Alexander) Jávorka sa narodil 12. marca 1883 v Štiavnických Baniach (dnes súčasť Banskej Štiavnice) a zomrel 28. septembra 1961 v Budapešti. Maďarský botanik.

Jeden z najvýznamnejších botanikov 20. storočia sa narodil v rodine dedinského kováča, v mladom veku osirel a vychovávala ho matka. Navštevoval gymnázium v Banskej Štiavnici. kde ho okrem iných učil aj botanik I. Cserey. Univerzitné štúdiá absolvoval v Budapešti. V rokoch 1904–05 pôsobil ako praktikant v botanickej záhrade univerzity. Od roku 1905 ešte ako študent začal pracovať na Botanickom oddelení Maďarského národného múzea a zostal mu s menšími prestávkami verný až do konca života.
Intenzívne sa venoval terénnemu výskumu nielen v Uhorsku, ale aj na Balkáne. Zhromaždil rozsiahly herbár zahŕňajúci viac ako 22 tisíc položiek. Publikoval 221 botanických prác (z toho Slovenska sa týka 41), okrem iného monograficky spracoval rody Onosma, Hieracium, Linum a Sorbus. Preštudoval a zhodnotil herbárovú zbierku P. Kitaibela a vydal aj jeho podrobný životopis.
K jeho najznámejším publikáciám patrí Magyar flóra (Flora Hungarica) a predovšetkým Iconographia Florae Hungaricae, ktorú pripravil v rokoch 1929–34 v úzkej spolupráci s ilustrátorkou Verou Csapody. Táto práca obsahuje viac ako 4 tisíc druhov rastúcich v strednej a juhovýchodnej Európe a v reedícii vychádza dodnes (posledný raz v roku 1991). Veľmi populárnou bola jeho ďalšia kniha vytvorená v spolupráci s V. Csapody – Erdő-mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. V Maďarsku vyšla šesťkrát a v Československu pod názvom Kvety lesov a lúk dvakrát (preložili J. Futák a A. Hlavaček).

Jeho štandardné botanické meno sa uvádza ako JÁV. Opísal 126 pre vedu nových taxónov, okrem iného aj Onosma tornensis Jáv. Po ňom bolo popísaných 43 taxónov, napr. rod Javorkaea Borhidi et Járai-Komlódi (Rubiaceae, v súčasnosti synonymum rodu Arachnothryx), Ceterach javorkeanum (Vida) Soó či Sorbus javorkae (Soó) Kárpáti.
JávorkaJávorka