Syn.: Marrubium aquaticum (L.) Uspensky, Mentha acuta Opiz, Mentha acutata Opiz, Mentha affinis Boreau, nom. illeg., Mentha aromatica Opiz ex Déségl., Mentha augusta Opiz ex Déségl., Mentha auneticensis Opiz, Mentha aurita Weihe ex Fresen., Mentha avellinii Tod. ex Bertol., Mentha avellinii Tod. ex Lojac., Mentha brachiata Weihe ex Fresen., Mentha bugulifolia Weihe ex Fresen., Mentha calaminthifolia (Vis.) Heinr. Braun, Mentha capitata Opiz, Mentha cetica Heinr. Braun, Mentha chaixii Strail, Mentha cordata Jan ex Nyman, Mentha crenatodentata Strail, Mentha denticulata Strail, Mentha deseglisei Malinv., nom. illeg., Mentha dubia Chaix ex Vill., Mentha dunensis Strail, Mentha duriuscula Heinr. Braun et Topitz, Mentha duriuscula (Heinr. Braun et Topitz) Trautm., Mentha elongata (Pérard) Heinr. Braun, Mentha eriantha K. Koch, Mentha glabra Colla, nom. illeg., Mentha glomerata Stokes, Mentha grandidentata Strail, Mentha hirsuta Huds., Mentha hirta Caldas, nom. illeg., Mentha hybrida Aresch., Mentha hygrophila Topitz, Mentha hystrix Heinr. Braun, Mentha incisoserrata Strail, Mentha intermedia Host, nom. illeg., Mentha lateovata Strail, Mentha latifolia Nolte ex Hornem., nom. illeg., Mentha limicola Strail, Mentha limnetes (Topitz) Trautm., Mentha limosa (Schur) Heinr. Braun, Mentha littoralis Strail, Mentha lloydii Boreau, Mentha lobeliana (Becker) Heinr. Braun, Mentha macrocephala Strail, Mentha microcephala Strail, Mentha nederheimensis Strail, Mentha nigrescens Weihe ex Fresen., Mentha obliqua Raf., Mentha obtuseserrata Opiz ex Malinv., Mentha obtusifolia Opiz ex Déségl., Mentha origanoides Ten., Mentha origanoides Lej. ex Fingerh., nom. illeg., Mentha ortmanniana Opiz, Mentha paludosa Sole, Mentha palustris Mill., Mentha pedunculata Pers., Mentha pireana Strail, Mentha polyanthetica (Topitz) Trautm., Mentha probabilis Schur, Mentha purpurea Host, Mentha pyrifolia Heinr. Braun, Mentha pyrifolia A. Kern., nom. illeg., Mentha ramosissima Strail, Mentha ranina Opiz, Mentha rauscheri Topitz, Mentha riparia Schreb., Mentha riparia Lej. ex Malinv., nom. illeg., Mentha rudaeana Opiz, Mentha sativa Sm., nom. illeg., Mentha schleicheri auct., sensu orig. Opiz, Mentha soleana Strail, Mentha stagnalis Topitz, Mentha stagnalis (Topitz) Trautm., Mentha stolonifera Opiz, Mentha subspicata Weihe ex Fresen., Mentha tinantiana Lej. ex Malinv., Mentha trojana Heinr. Braun, Mentha umbrosa Opiz, Mentha urticifolia Ten., Mentha viennensis Opiz, Mentha weiheana Opiz, Mentha weissenburgensis F. W. Schultz ex Nyman, nom. inval.
Česká jména: máta vodní (Opiz 1852, Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mäta vodná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Mentha aquatica
Rozšíření: Evropa na sever do jihovýchodní Skandinávie, západní a jihozápadní Asie, na východ po západní Sibiř, také Azorské ostrovy. Vyskytuje se i v severní Africe, kde je ovšem původnost nejistá. Druhotně v Severní i Jižní Americe. U nás především v teplých oblastech středních, východních a severozápadních Čech a střední a jižní Moravy, zejména v úvalech Labe, Moravy a Dyje. Převážně v termofytiku a přilehlých oblastech mezofytika, v oreofytiku úplně chybí. V rozsáhlých oblastech západních a jižních Čech chybí nebo je velmi vzácná.
Ekologie: Břehy stojatých a mírně tekoucích vod, rákosiny, slatiny a vlhké až mokré louky a křoviny, odvodňovací příkopy na vlhkých až mokrých půdách, přeplavovaných stagnující vodou, bohatých živinami, někdy i mírně zasolených, často slatinného charakteru. Kvete v červenci a srpnu.
Mentha aquatica
Popis: Vytrvalé byliny s dlouhým přízemím plazivým oddenkem s výběžky. Lodyha vystoupavá až přímá nebo chabá a poléhavá, zpravidla bohatě větvená, obvykle 45–130 cm dlouhá, nepříliš hustě oděná dolů ohnutými až přitisklými chlupy. Střední a horní listy řapíkaté, řapík 15–25 mm dlouhý, čepel vejčitá až široce vejčitá, na okraji pilovitá, řídce na líci i rubu chlupatá, žilnatina na rubu mírně vyniklá. Lichoklas značně zkrácený, kulovitý až vejcovitý, na bázi často se dvěma zkrácenými postranními větvemi, listeny v květenství drobné, nepodobné lodyžním listům, květní stopky 1,2–2,5 mm dlouhé. Kalich úzce zvonkovitý až úzce trubkovitý, do 1/5–1/4 členěný v úzce trojúhelníkovité cípy, kališní trubka 13žilná, koruna růžová až světle červenofialová. Plodem je tvrdka.
Mentha aquaticaMentha aquatica
Mentha aquatica
Fotografováno dne 26. 8. 2011 (u Mělnické Vrutice).