Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Micromeria remota
Rozšíření: Roste na Sokotranském souostroví v Indickém oceánu, zjištěn byl na hlavním ostrově Sokotra i na menším ostrůvku Samha.
Ekologie: Provází především skalky v žulové centrální části ostrova v pohoří Haghier, velmi zřídka i na vápencích. Vyskytuje se v nadmořských výškách 400–1500 m, nejčastěji v území s nižšími ročními průměry teplot (20–23 °C) a vyššími srážkami (400–700 mm), v prostředí ovlivňovaném četnými mlhami.
Micromeria remota
Popis: Nízký, plazivý nebo poléhavý polokeřík dosahující výšky až 15 cm. Listy jsou vstřícné, přisedlé, vejčité, kolem 5 mm dlouhé, na bázi zaokrouhlené nebo až srdčité, na okraji podvinuté. Květy vyrůstají v chudých koncových lichopřeslenech; listeny jsou velmi podobné listům; kalich je trubkovitý, víceméně pravidelný; koruna je dvoupyská, asi 7 mm dlouhá, růžová, její trubka je poněkud prohnutá, horní pysk je dvoulaločný, téměř lysý, dolní trojlaločný.
Micromeria remotaMicromeria remota
Micromeria remota
Fotografováno dne 24. 2. 2010 (Sokotra, hřeben pohoří Haghier).