Syn.: Tamarix germanica L., Tamariscus germanicus (L.) Scop.
Česká jména: židovinník tuhý (Presl 1846), tamaryšek obecný (Sloboda 1852, Čelakovský 1879), židoviník německý (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žitvenník vztýčený, tamaryška, boží dřevce (Reuss 1853), myrikovka nemecká (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Tamaricaceae Link – tamaryškovité
Myricaria germanica
Rozšíření: Evropa, ostrůvkovitě v horách a podhůřích od Pyrenejí po Skandinávii, od Alp přes Karpaty na Kavkaz a do Kašmíru. U nás se vyskytuje na několika posledních lokalitách u beskydských řek na Frýdecko-Místecku (Morávka u Skalice a Lomná mezi Horní a Dolní Lomnou), nedávno se objevila i zpráva o výskytu na řece Bečvě u Hustopečí. V posledních letech byl na severovýchodní Moravě několikrát nalezen také na haldách a odkalištích. V minulosti byla zpochybňována jeho východomoravská původnost, herbářové sběry z Frýdecka jej dokládají k roku 1852.
Ekologie: Roste na štěrkovitých náplavách horských řek, nízko položených nad vodní hladinou. Dobře snáší zaplavení i překrytí pískem, regulační zásahy do vodních toků a splachy hlín však vedou k jeho zániku. Vyhledává slunná stanoviště. Kvete od června do srpna.

Popis: Keř 60–250 cm vysoký. Větve jsou přímé, prutnaté, listy čárkovité, 2–5 mm dlouhé, šedozelené, přisedlé. Květenstvím je koncový hrozen, (2–)4–12(–25) cm dlouhý, květy jsou 5četné, korunní lístky 5–6 mm dlouhé, bělavé až růžové. Plodem je jehlancovitá tobolka, 8–11 mm dlouhá.
Využití: Židoviník německý je prastará léčivá rostlina, byl používán především k léčbě neplodnosti. Dnes se již nepoužívá, je značně jedovatý.
Ohrožení a ochrana: Jedna z nejvzácnějších rostlin České republiky. Patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t) a ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Na Slovensku je častější, zde je hodnocen jako druh zranitelný (VU).
Poznámka: Lokalita na řece Morávce byla při katastrofální povodni v roce 1997 silně poničena, zdejší populace židoviníku zanikla, proto zde byly následně vysazeny rostliny z kultury. Sadbový materiál geneticky pochází z původní populace židoviníku v řečišti Morávky.
Myricaria germanica
Myricaria germanicaMyricaria germanica
Myricaria germanica
Myricaria germanicaMyricaria germanica
Fotografováno ve dnech 30. 8. 2003 /plod/ a 3. 7. 2004 /květ/ (Podhůří Beskyd, řeka Morávka u Skalice).