Syn.: Nymphaea biradiata Sommer, Nymphaea semiaperta Klinggr., Nymphaea kosteletzkyi Palliardi, Nymphaea alba var. oocarpa Caspary, Nymphaea alba subsp. candida (J. Presl) Čelak. Castalia candida (J. Presl), Schniz et Thell., Nymphaea radiata Bercht. et Opiz, Nymphaea fennica Mela, Leuconymphaea candida (C. Presl) Kuntze
Česká jména: leknín bělostný (Opiz 1852, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: lekno belavé (Dostál 1950), lekno (Futák 1982), lekna jasnobiele (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Nymphaeaceae Salisb. – leknínovité
Nymphaea candida
Rozšíření: Severní a střední Evropa. Na západě zasahuje až do severozápadního Německa, snad i Holandska a Belgie. Na jihu zasahuje do Bavorska, Salcburska a Dolních Rakous, na západní a severní Moravu až po Karpaty. Ve východní Evropě na jihu jen na sever Ukrajiny. Dále Zakavkazsko, Kazachstán, jihozápadní Sibiř až po Bajkal. V ČR převážně v mezofytiku, méně v termofytiku a v oreofytiku ojediněle. Nevyskytuje se na střední a jihovýchodní Moravě, kudy probíhá jižní hranice jeho rozšíření. Nejhojněji v rybničních pánvích, v údolích velkých řek.
Ekologie: Stojaté nebo mírně tekoucí vody (rybníky, rašelinná jezírka, mrtvá říční ramena, břehy menších toků. Mezo- až oligotrofní vody s vrstvou humózního a rašelinného bahna. Roste nejčastěji v hloubce 70–170 cm, na nezastíněné hladině, na větších nádržích v místech chráněných před vlnobitím. Citlivý k eutrofizace a znečištění. Odlišný je výskyt v Polabí v mrtvých, převážně eutrofních ramenech a zcela atypický výskyt je na středním Labi.
Nymphaea candida
Popis: Čepel plovoucích listů 20–30 cm dlouhá a 17–27 cm široká, na spodní straně zpravidla červená nebo načervenalá. Hlavní žilky laloků především v první třetině obloukovitě prohnuté. Květní poupata s nasazenou protaženou špičkou, báze květu čtyřhranná, s vystouplým valem, kališní lístky stejně dlouhé nebo delší než korunní. Nejvnitřnější tyčinky podlouhlé, uprostřed rozšířené. Pylová zrna na povrchu s hrbolkovitými výrůstky. Pestík nejširší v dolní polovině, bliznový terč o 1/3 až 1/2 užší než pestík, většinou červený nebo načervenalý, centrální výrůstek většinou tenký, nejméně 2× tak vysoký jako široký. Bliznových paprsků a zubů zpravidla 8–12. Plod je kulovitý až vejčitý, s čtyřhrannou bází, semena 3–4 mm dlouhá. Kvete od června do srpna.
Nymphaea candida
Nymphaea candida
Záměny: Od příbuzného leknínu bílého (Nymphaea alba) se pozná podle hlavní žilky listových laloků, která je především v první třetině obloukovitě prohnutá (lépe zřetelné na spodní straně listu).
Ochrana a ohrožení: U nás kriticky ohrožený druh (C1b), chráněný v kategorii silně ohrožených druhů (§2). Zákonem chráněný je i v Německu a Polsku.
Nymphaea candida
Fotografováno v létě 2008 (Rusko, Karélie) a dne 20. 9. 2009 (PR Ranská jezírka).