Syn.: Phellandrium aquaticum L.
Česká jména: halucha vodní (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950), haluchovec vodní (Dostál 1989), halucha vodní (Kubát 2002)
Slovenská jména: halucha vodná (Dostál 1950), haluchovka vodná (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Oenanthe aquatica
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě kromě Islandu, severu Skandinávie, na jihu evropského Mediteránu je vzácnější, na východě areál vede přes evropské Rusko na západní Sibiř až do předhůří Altaje, izolovaně se objevuje i v Turecku, severním Íránu. Zavlečen na severovýchodě USA.
U nás s kolísající frekvencí výskytu od nížin do podhůří, hojně v rybničních oblastech Čech (v jihočeských pánvích, na Dokesku nebo Českomoravské vrchovině) a místy v Polabí, na Moravě jen v úvalech, jinde roztroušeně až vzácně, téměř chybí v karpatské oblasti východní Moravy. V oreofytiku výjimečně.
Ekologie: Mělké stojaté nebo velmi pomalu tekoucí vody, obnažená dna a periodicky zaplavovaná stanoviště, převážně na zbahnělých humózních půdách bohatých zejména dusíkem v eutrofizovaných vodách, snáší však i oligotrofní vody. Kvete od června do srpna.
Oenanthe aquatica
Popis: Jednoletá nebo častěji dvouletá bylina s tenkými křehkými kořeny. Lodyha je přímá, vzácněji poléhavá a pak v uzlinách kořenující, nejčastěji 50–150 cm vysoká, na bázi 2–5 cm široká, dutá, rýhovaná, obvykle bohatě větvená. Listy netvoří přízemní růžici, řapíky jsou kratší než čepel, čepel je v obrysu široce trojúhelníkovitá, 2–3krát zpeřená, úkrojky dolních listů úzce nebo podlouhle kopinaté, středních a horních listů kopinaté až vejčité. Okolíky jsou dosti ploché, koncové i postranní s 5–20 okolíčky, obal chybí nebo je velmi chudý, listeny obalíčku jsou četné. Všechny květy jsou stejné, oboupohlavné, nepaprskující. Dvounažky ze hřbetu jsou poněkud smáčklé, vejcovité až vejcovitě podlouhlé, pravidelně žebernaté.
Využití: Rostlina se používá v léčitelství, je však dosti jedovatá, samoléčba touto bylinou není vhodná.
Poznámka: Zajímavostí je, že jméno Oenanthe patří i drozdovitému ptákovi bělořitovi.
Oenanthe aquaticaOenanthe aquatica
Oenanthe aquatica
Oenanthe aquatica
Fotografováno dne 25. 7. 2012 (Praha).