Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Onosma lycaonica
Rozšíření: Endemit centrální Anatolie v Turecku.
Ekologie: Roste v travnaté a kamenité stepi, na pastvinách a okrajích polí, lokality se nacházejí v nadmořských výškách 1100–1300 m.
Onosma lycaonica
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatým oddenkem a sterilními růžicemi listů, lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, 5–12 cm vysoké. Listy jsou čárkovitě kopinaté, 1–4 cm dlouhé a 0,2–0,5 cm široké, s podvinutým okrajem, spolu s lodyhami hustě pokryté dosti velkými hrbolky, z nichž vyrůstají kupředu směřující obloukovitě zahnuté tužší štětiny a jemnější kratší přitisklé chlupy tvořící hvězdovité útvary. Květenství tvoří vijan s úzce kopinatými až čárkovitými listeny; květní stopky jsou 1–2 mm dlouhé; kalich je 8–10 mm dlouhý, kališní cípy jsou čárkovité; koruna je kyjovitá až trubkovitě zvonkovitá, 16–20 mm dlouhá, sněhobílá, později růžovějící nebo modrající, hustě papilnatá; tyčinky jsou celé ukryté v korunní trubce.
Poznámka: Nalezené rostliny druhu O. lycaonica se vyznačují velmi úzkými, podvinutými listy, hustě pokrytými bradavčitými hrbolky se štětinami a hvězdovitě uspořádanými chlupy, takže pokožka listů pod hustým oděním není vůbec patrná.
Onosma lycaonica
Onosma lycaonica
Onosma lycaonica
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 17. 5. 2011 (Turecko, Anatolie: Akşeki); mikroskopický detail listů Daniela Bártová (z herbářové položky).