Syn.: Onosma angustifolia Lehm., Onosma echioides var. angustifolia (Lehm.) Lacaita
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Onosma echioides subsp. angustifolia
Rozšíření: Endemit jižní Itálie. Vyskytuje se v Apulii, zejména na poloostrově Gargano, odkud byl popsán (in rupibus montis Gargano), a dále na několika lokalitách v Kalábrii.
Ekologie: Roste na vápencových skalách, v lemech křovin i na skalnatých pastvinách, do nadmořské výšky okolo 1600 m. Kvete od dubna do července.
Onosma echioides subsp. angustifolia
Popis: Vytrvalý polokeř, 10–30 cm vysoký. Stonky jsou vystoupavé až přímé, na bázi dřevnaté, s hvězdovitými chlupy promíšenými s jednoduchými, šedavými, víceméně přitisklými brvami kratšími než 2 mm. Listy jsou střídavé, čárkovitě kopinaté, až 10 cm dlouhé a jen 1–3 mm široké, šedozelené, celokrajné, na okraji podvinuté, na líci hustě pokryté přitisklými hvězdovitými chlupy, které se navzájem překrývají. Květy ve vijanech, 5četné, nicí, kalich hluboce členěný, koruna trubkovitá až úzce nálevkovitá, (19–)21–26 mm dlouhá a obvykle 7–8,5 mm široká, s krátkým 5cípým lemem, bledě žlutá, čnělka delší než korunní trubka. Plody jsou tvrdky.
Poznámka: Druh Onosma echioides byl popsán ze střední Itálie a vykazuje značnou proměnlivost. Dnes jsou k němu přiřazovány rostliny z centrální části Apeninského poloostrova (subsp. echioides), v Apulii a Kalábrii se vyskytuje tento poddruh, na Sicílii subsp. canescens, na východním pobřeží Jaderského moře od Terstu po severní Albánii a na izolované lokalitě v podhůří Alp u Verony subsp. dalmatica. Údaje z jiných částí Balkánu a z mimoevropských lokalit se zřejmě týkají dalších druhů.
Onosma echioides subsp. angustifolia
Onosma echioides subsp. angustifolia
Onosma echioides subsp. angustifolia
Fotografováno dne 19. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Mattinata).