Syn.: Actinocyclus secundus (L.) Klotzsch, Ramischia secunda (L.) Garcke, Pyrola secunda L.
Česká jména: hruštička odvislá (Presl 1819), ramiška jednostranněkvětá (Opiz 1852), hruštice odvislá (Sloboda 1852), hruštička jednostranná (Čelakovský 1879, Polívka 1912), hruštice jednostranná (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: hrušník jednostranný (Reuss 1853), hruštica jednostranná (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité / vresovcovité; Pyrolaceae Dum. – hruštičkovité
Orthilia secunda

Orthilia secunda

Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě, směrem na východ výskyt pokračuje souvisle přes Ural až na Kamčatku a do Japonska. Izolovaně se vyskytuje i v horách Střední Asie a na Kavkaze. V Severní Americe roste od Aljašky až po Guatemalu. U nás na celém území roztroušený až hojný druh, pouze v teplejších oblastech je výskyt řidší.
Ekologie: Roste ve světlých jehličnatých (bory) a listnatých lesích a na jejich okrajích. Daří se mu jak na humusem bohatých, tak i na kamenitých půdách, mohou být kyselé i bazické.
Popis: Vytrvalá bylina s 15–20 cm vysokou vystoupavou lysou lodyhou. Listy jsou seskupeny v dolní polovině lodyhy, jsou dlouze řapíkaté, světle zelené a kožovité. Čepel je vejčitá až eliptická, na okraji drobně vroubkovaná a na vrcholu zašpičatělá. Na lodyze vyrůstá 2–5 šupin. Květenstvím je 15 až 25květý hrozen. Kališní lístky trojúhelníkovité, brvité, 0,7–1,2 mm dlouhé. Korunní lístky zelenobílé, vejčité, 4–6 mm dlouhé. Plodem je tobolka. Kvete od června do července.
Ohrožení a ochrana: Hruštice jednostranná je řazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Orthilia secunda
Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Německo, Fränkische Schweiz, Betzenstein).