Syn.: Platanus digitata Gord., Platanus digitifolia Palib., Platanus orientalior Dode
Česká jména: platan východní (Kubát 2002)
Slovenská jména: platan východný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Platanaceae Dumort. – platanovité

Platanus orientalis

Rozšíření: Roste v jižní a jihovýchodní Evropě v jižní polovině Itálie (včetně Sicílie), v Albánii, Makedonii, jižním Bulharsku a Řecku i na řeckých ostrovech včetně Kréty. Přesahuje i do Asie, kde roste na Kypru, v Turecku, Sýrii, Libanonu a Izraeli. Jediný evropský druh platanu, třetihorní relikt; další druhy rodu jsou původní ve východní Asii (Platanus kerrii) a v Severní Americe (8 druhů).

Ekologie: V domovině roste především ve stromových porostech podél vodních toků. Je poměrně náročný na teplo, takže ve střední Evropě většinou vymrzá, a proto se téměř nepěstuje (byť byl údajně součástí inventáře botanické zahrady na pražském Smíchově už v roce 1776). Na území ČR dlouhodobě přežívá jen několik jedinců v zámeckých parcích v Čechách v Sychrově, na Moravě např. v Židlochovicích.

Platanus orientalis

Popis: Opadavý strom dorůstající výšky až 25 m, s borkou odlupující se ve velkých plátech. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, 5(–7)klané až 5(–7)dílné, často přes polovinu členěné, na bázi klínovité až zaokrouhlené, se středním lalokem dvakrát delším než širokým, na spodní straně chlupaté. Květy tvoří strboulovitá květenství, na stopce jich bývá (1–)3–4(–7) a za plodu mají 1,5–3 cm v průměru. Jednotlivé plody jsou 5–7 mm dlouhé.

Záměny: V přírodě nezaměnitelný strom; v parkových výsadbách jej lze snadno zaměnit zejména s platanem javorolistým (Platanus ×hispanica), který je ve středoevropských podmínkách ze všech platanů vysazovaný nejčastěji. O platanu javorolistém uvažuje jedna z hypotéz, že jde o křížence evropského Platanus orientalis a severoamerického Platanus occidentalis. Od platanu východního se především liší listy, které mají povětšinou jen 5 laloků, středním listovým lalokem, který je zpravidla kratší, méně než dvakrát delší než široký, menším počtem strboulů a poněkud většími plody; vždy je třeba posuzovat znaky současně. Sterilní stromy nelze vždy určit spolehlivě.

Platanus orientalisPlatanus orientalis
Platanus orientalis

Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 14. 5. 2011 (Turecko, Antalya, kaňon Göynük).