Syn.: Chrysanthemum subcorymbosum Schur, Chrysanthemum clusii (Fischer ex Rchb.) Hand.-Mazz., Tanacetum corymbosum subsp. clusii (Fischer ex Rchb.) Heywood, Tanacetum clusii (Fischer ex Rchb.) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Pyrethrum clusii
Rozšíření: Karpatsko-východoalpský prvek, rozšířený od slovenských Karpat přes Zakarpatskou Ukrajinu do Rumunska, také v jižních a jihovýchodních Alpách. V ČR se nevyskytuje.
Ekologie: Od nižších poloh montánního stupně až do subalpínského pásma, nalezneme jej nejčastěji na sušších horských loukách, na lesních okrajích i v lesních světlinách. Kvete od června do srpna.
Pyrethrum clusiiPyrethrum clusii
Popis: Vytrvalá bylina, lodyha 25–90 cm vysoká, řídce olistěná charakteristickými peřenosečnými listy s pilovitým okrajem. Květenství je chocholík složený ze 3–15 úborů, úbory jsou složené z bílých okrajových jazykovitých květů a žlutých středových, dosahují 3–5 cm v průměru, zákrovní listeny jsou sytě černě lemované. Plodem je nažka.
Pyrethrum clusii
Záměny: Druh je velmi podobný řimbabě chocholičnaté (Pyrethrum corymbosum), od které byl dříve uváděn jako poddruh. Oproti ní má však oboustranně lesklé úkrojky listů, sytě černohnědě lemované zákrovní listeny a delší jazykovité květy. Hlavním rozdílem je odlišný počet chromosomů, řimbaba karpatská je diploidní (2n = 18), řimbaba chocholičnatá tetraploidní (2n = 36). Oba druhy se v přírodě odlišují zejména ekologicky, řimbaba karpatská je horský druh, řimbaba chocholičnatá je druh teplomilný.
Pyrethrum clusii
Fotografováno dne 16. 6. 2009 (Slovensko, Bukovské vrchy).