Syn.: Thelaia rotundifolia (L.) Alefeld
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité / vresovcovité; Pyrolaceae Dum. – hruštičkovité
Pyrola rotundifolia
Rozšíření: Roste od Britských ostrovů po Ural, na jih nejdále do hor severní Itálie. Do Asie zasahuje do jižních částí západní Sibiře, izolovaně roste v horách Střední Asie až po horní Jenisej. U nás v celém území velice nerovnoměrně. V teplých oblastech vzácně, velmi mezerovitě ve středních polohách, v horách roztroušeně.
Ekologie: Vyskytuje se ve stinných lesích, obvykle se zapojeným mechovým patrem, často v plášťových a lemových společenstvech mezofilních listnatých lesů, někdy i jako pionýrský druh opuštěných lomů a okrajů cest.
Pyrola rotundifolia
Popis: Vytrvalé byliny, vysoké (15–)20–30(–35) cm. Lodyha přímá, úzce křídlatě hranatá. Listy okrouhle vejčité až okrouhle eliptické, nejčastěji 3,5–5,5 cm dlouhé a 2,0–4,5 cm široké, tupé, na okrajích nezřetelně vroubkované, kožovité, řapíky delší než listové čepele. Lodyžní šupiny 1–2 nebo chybějí. Květenství většinou 10–15květé, květní stopky 4,0–5,5 mm dlouhé, listeny vejčitě kopinaté, objímavé, zdéli nebo delší než květní stopky. Kališní cípy úzce kopinaté, korunní lístky široce obvejčité, bílé nebo narůžovělé, tyčinky vykloněné od semeníku, čnělka silně zakřivená, na konci ztlustlá, za květu značně vyniklá. Plodem je kulovitá tobolka. Druh kvete od června do srpna.
Záměny: Další u nás rostoucí druhy hruštička menší (Pyrola minor) a hruštička prostřední (Pyrola media) se liší zejména méně vyniklou čnělkou, hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha) má zpravidla méně květů, zelenavou korunu a listeny kratší než květní stopky.
Ohrožení a ochrana: U nás je hruštička okrouhlolistá zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2t). Zákonem je chráněna v Maďarsku a Srbsku.
Poznámka: Listy obsahují třísloviny a arbutin, využívají se pro farmaceutické účely.
Pyrola rotundifoliaPyrola rotundifolia
Pyrola rotundifoliaPyrola rotundifolia
Fotografovali Dagmar Kohoutová a Tomáš Mrázek ve dnech 19. 7. 2006 a 8. 6. 2009 (Bílé Karpaty, PP Lom Rasová) a 27. 7. 2008 (Slovensko, Roháče, Roháčská dolina).