Čeleď: Rhamnaceae Juss. – řešetlákovité
Rhamnus alaternus
Rozšíření: Oblast Mediteránu – celá jižní Evropa (zasahuje až na Ukrajinu – Krym), severní Afrika (Maroko, Libye, Tunisko, Alžírsko), Kanárské ostrovy (Gran Canaria – výskyt spíše druhotný), Malá Asie, Izrael. Vertikální rozmezí 0–1700 m n. m.
Ekologie: Nenáročný druh rostoucí často na slunných svazích, suchých a kamenitých, ve skalních štěrbinách, na okrajích lesů, často na vápencích, ale i na ostatních podkladech. Nejčastěji ve společenstvech macchie, garrigue i ve stálezelených lesích. Doprovodní druhy tvoří např. Quercus ilex, Q. suber, Q. coccifera, Quercus spp, Buxus sempervirens, Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Coronilla emerus, Cytisophyllum sessilifolium, Paliurus spina-christii, Acer monspessulanum, Quercus spp., Cotinus coggygria, Rhus coriaria, Cercis siliquastrum, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia, Ruscus aculeatus, Smilax aspera atd.
Rhamnus alaternusRhamnus alaternus
Rhamnus alaternusRhamnus alaternus
Popis: Dvoudomý (zřídka jednodomý) stálezelený, beztrnný hustý keř nebo stromek velmi proměnlivého vzhledu dorůstající 2–5(–10) m výšky. Borka hnědá, u starých jedinců tlustá a rozbrázděná. Letorosty načervenalé, později šedé, jemně pýřité. Listy střídavé, krátce řapíkaté, kopinaté, eliptické nebo vejčité, 1–6 cm dlouhé. Čepel tuhá, kožovitá, na líci tmavě zelená, lesklá, na rubu žlutozelená, se 3–5 páry žilek. Okraj oddáleně zubatý, nebo celistvý. Květenství hroznovité, chudokvěté. Květy jednopohlavné, pravidelné 5četné, 4–5 mm, vonné, bez korunních lístků. Kališní cípy žlutozelené, často s načervenalým okrajem. Plodem je asi 4–6 mm velká, suchá kulatá lesklá peckovice, zprvu červená, později nafialovělá až černá, uvnitř se 2–3 semeny. Kvete od února až do dubna.
Využití: Pro svou odolnost vůči suchu a nenáročnost je využíván k zalesňování suchých a kamenitých půd, rovněž vysazován ve větrolamových pásech (např. při pěstování citrusů). V oblastech s mírným klimatem se uplatňuje jako okrasná dřevina. V lidovém léčitelství se listy i kůra používají jako adstringens.
Poznámka: V některých oblastech Austrálie a Nového Zélandu (od roku 1900 se zde začal vysazovat jako okrasná dřevina) se řadí mezi nebezpečné invazní druhy.
Rhamnus alaternus
Rhamnus alaternus
Fotografováno ve dnech 29. 4. 2007 (Francie, Orpierre) a 8. 7. 2007 (Itálie, Toskánsko, poblíž Grosseta).