Syn.: Arenaria pentandra Wallr., Spergula vernalis Willd., nom. illeg., Spergula pentandra var. genuina Döll., nom. inval., Spergula pentandra subsp. genuina (Döll) Čelak., Stellaria pentandra Scop.
Česká jména: kolenec pětimužný (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: kolenec päťtyčinkový (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Spergula pentandra
Rozšíření: Centrum areálu se nachází ve Středozemí včetně Malé Asie a severní Afriky, roste i na Kanárských ostrovech. Severní hranice probíhá Belgií, Německem, jižní Moravou, jižním Slovenskem a Ukrajinou. U nás se vyskytuje historicky na jediné lokalitě v Praze a několika na jižní Moravě, v současnosti přežívá poslední populace. Na Slovensku je recentně znám ze Záhorské nížiny. Byl údajně zavlečen i na východní pobřeží USA a do Austrálie.
Ekologie: Roste na písčinách a říčních štěrkových terasách. Kvete od března do května.
Spergula pentandra
Popis: Jednoleté, tmavě zelené byliny. Lodyhy 1–3, přímé až vystoupavé, 9–23 cm vysoké, často ořechové až mahagonově hnědé. Lodyžní články nejvýše 3–4, prodloužené. Listy dužnaté, čárkovité, na rubu bez rýhy, lysé nebo velmi roztroušeně mrtnaté, palisty a listeny zpravidla bledě růžové. Květenství je řídký vidlan. Kališní lístky vejčitě kopinaté až kopinaté, úzce blanitě lemované, korunní lístky podlouhlé až eliptické, delší kališních lístků, nepřekrývající se. Tyčinky 4–7. Plodem je vejcovitá tobolka. Semena s bělavým lemem.
Záměny: Často roste s podobným kolencem Morisonovým (Spergula morisonii), který se liší tvarem korunních lístků, počtem tyčinek a barvou lemu semen.
Ohrožení a ochrana: S ohledem na existenci poslední recentní lokality je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy ČR (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku patří rovněž k druhům kriticky ohroženým (CR), je chráněn i zákonem.
Spergula pentandraSpergula pentandra
Spergula pentandra
Spergula pentandra
Spergula pentandra
Fotografováno dne 22. 4. 2011 (u Bzence-Přívozu).