Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Stellaria ruderalis

Rozšíření: Druh popsaný teprve v roce 2019 z jižních Čech, kromě ČR dosud zjištěný na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Řecku.

Ekologie: Roste na rozmanitých, ale zejména člověkem narušených stanovištích, od lužních lesů a křovin po narušená travnatá místa, zejména často podél silnic a železnic, většinou na vlhčích, dusíkem dobře zásobených půdách.

Stellaria ruderalis

Popis: Krátkověká, nejčastěji ozimá, často žlutozelená bylina; lodyhy jsou vystoupavé, bohatě větvené, až 80 cm dlouhé, internodia nesou jednu řadu chlupů. Listy jsou vstřícné, nejnižší krátce řapíkaté až téměř přisedlé, čepel je vejčitá až eliptická, na střední žilce krátce pýřitá, na bázi zaokrouhlená až mělce srdčitá, celokrajná, na vrcholu špičatá až zašpičatělá. Květy tvoří vidlany, jejichž nejnižší internodia jsou (0,7–)1,1–1,3(–1,8) cm dlouhá, víceméně stejně dlouhá; květní stopky jsou (1,6–)2–2,8(–4) cm dlouhé, po odkvětu sehnuté, posléze se napřimují; kališní lístky jsou kopinaté až vejčitě kopinaté, (3,9–)4,9–5,5(–6,2) mm dlouhé; korunní lístky jsou hluboce dvouklané, (2,3–)3,5–4,1(–4,8) mm dlouhé, kratší než kalich, bílé, často s nestejnými cípy; tyčinek je 3–5(–10), prašníky jsou červenofialové; čnělky jsou 3. Tobolky jsou (5,5–)6–6,4(–7) mm dlouhé, otvírají se 6 zuby; semena jsou diskovitá, (1,1–)1,2–1,3(–1,5) mm dlouhá, světle až tmavě hnědá, na ploše s 5–6 řadami kuželovitých papil.

Poznámka: Stejně jako ptačinec žabinec (Stellaria media) je i tento druh tetraploidní; tím se liší od dalších dvou blízce příbuzných středoevropských druhů Stellaria pallida a Stellaria neglecta. Oba tetraploidní druhy vznikly zřejmě hybridizací, ale kromě drobných morfologických rozdílů (nejnápadněji ve skulptuře semen) se navzájem liší velikostí genomu, a zřejmě mají jinou výchozí rodičovskou kombinaci. Vzhledem se hodně podobá diploidnímu druhu Stellaria neglecta, od nějž se odlišuje korunou nejvýš tak dlouhou jako kalich, většinou méně než 8 tyčinkami a také odlišnou skulpturou semen.

Stellaria ruderalis
Stellaria ruderalis
Stellaria ruderalis
Stellaria ruderalis
Stellaria ruderalis

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 30. 4. 2020 (Česko, Čechy, Český Krumlov).

Literatura:
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. et Kaplan Z. (2019): Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. In: Preslia 91: 391–420.