Syn.: Capraria humilis Aiton, Conobea ovata Spreng. ex Schrank, Conobea pumila Spreng., Erinus verticillatus Mill., Lendneria humilis (Aiton) Minod, Lendneria verticillata (Mill.) Britton, Lindernia verticillata (Mill.) Britton, Poarium verticillatum (Mill.) Pennell, Stemodia arenaria Kunth, Stemodia humilis (Aiton) G. Dawson, Stemodia macrotricha Colla, Stemodia neglecta Minod, Stemodia parviflora W. T. Aiton, nom. illeg., Stemodiacra verticillata (Mill.) Kuntze
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Stemodia verticillata
Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem v tropické Americe, který zahrnuje celou Střední Ameriku od Mexika až po Panamu, v Jižní Americe potom pokračuje od Kolumbie až po jižní Brazílii a severní Argentinu, zasahuje i na Galapážské ostrovy. Zdomácněl však i na východní polokouli, byl zaznamenán v tropické západní Africe, na Réunionu, v jižní Indii či třeba na Tchaj-wanu.
Ekologie: Roste na vlhkých stanovištích, v lemech křovin, často jako plevel při okrajích zemědělských ploch, rovněž na krajnicích cest i na dalších stanovištích narušovaných lidskou činností, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2600 m.
Stemodia verticillata
Popis: Drobná bylina s lodyhou poléhavou, vystoupavou až přímou, větvenou, většinou méně než 15 cm vysokou, chlupatou. Listy jsou vstřícné nebo v přeslenech po 3, řapíkaté, vejčité, 10–15 mm dlouhé a 8–12 mm široké, na bázi klínovité nebo uťaté, na okraji se 7–9 zuby po každé straně, na vrcholu zaokrouhlené nebo tupé, po obou stranách řídce chlupaté, na líci záhy olysalé. Květy vyrůstají v úžlabí listů obvykle jednotlivě na krátkých stopkách; kalich je 5četný, cípy jsou čárkovité, asi 3 mm dlouhé, žláznatě chlupaté; koruna je trubkovitá, až 5 mm dlouhá, modrá nebo purpurová s bílým středem a fialovou kresbou, nevýrazně 2pyská; tyčinky jsou 4 ve dvou párech, čnělka je krátká. Plodem je kulovitá tobolka dosahující průměru asi 1,2 mm.
Poznámka: Rod Stemodia zahrnuje zhruba 35 druhů z tropických oblastí Nového světa.
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata
Fotografovala Věra Svobodová, dne 6. 9. 2015 (Peru, Machu Picchu).