Syn.: Symphytum commune subsp. uliginosum (A. Kern.) Faegri, Symphytum officinale subsp. uliginosum (A. Kern.) Nyman, Symphytum officinale var. glabrescens Nickles, Symphytum officinale var. stenophyllum Čelak., Symphytum uliginosum A. Kern., Symphytum vetteri Thell.
Čeľaď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité / borákovité
Symphytum tanaicense
Rozšírenie: Ponticko-panónsky druh s pomerne malým areálom. Vyskytuje sa v oblasti Panónskej nížiny od Dolného Rakúska (výskyt tu je nie celkom istý) cez Maďarsko (najmä v území východne od Dunaja) a juhovýchodné Slovensko po Ukrajinu (tu výskyt zasahuje do Pontickej oblasti), udávaný je aj zo Srbska a z Rumunska.
V Českej republike sa nevyskytuje. Na Slovensku je výskyt obmedzený iba na Východoslovenskú nížinu, kde rastie v povodí riek Laborec, Latorica a Bodrog, celkovo na niekoľko málo desiatok lokalít. Údaje o výskyte zo Záhoria a z Podunajskej nížiny sú neisté.
Ekológia: Kostihoj močiarny rastie v močiaroch a na vlhkých aluviálnych lúkach, na zaplavovaných brehoch riek a slepých ramien, v pobrežných krovinách, vo svetlinách lužných lesov a v porastoch trste v nížinách, na Slovensku v nadmorských výškach 100 až 150 m. Vyžaduje vlhké až mokré, výživné, humózne, piesočnaté i hlinité pôdy. Kvitne od mája do júla.
Symphytum tanaicense
Opis: Trváca rastlina vysoká 30–100 cm. Byľ hrubá, priama, rozkonárená, hranatá a nekrídlatá. Iba v spodnej časti (spoločne s dolnými listami) s roztrúsenými krátkymi, tuhými štetinovitými a hustými chlpmi, ktoré sú na báze bradavičnaté, v hornej časti holá. Listy vajcovito kopijovité, nezbiehavé alebo veľmi krátko úzko zbiehavé, dlho končisté, horné holé. Kvety v dvojitých, hustých, mnohokvetých závinkoch, krátko stopkaté, ovisnuté. Kalich hlboko (až do 4/5) delený na kopijovité zuby, ktoré sú na vrchole porastené tuhými štetinkami, ale inak ± holé, koruna rúrkovito krčiažtekovitá, dlhá 15–20 mm, intenzívne modrofialová.
Ohrozenie a ochrana: Druh je nepriamo ohrozený už aj relatívne malým počtom lokalít, viaceré z nich zanikli rozsiahlymi melioračnými úpravami na Východoslovenskej nížine v minulých desaťročiach. V súčasnosti lokality, ktoré pretrvali, nie sú akútne ohrozené ľudskými aktivitami, dlhodobo niektoré môže ohrozovať sekundárna sukcesia – zarastanie lokalít drevinami, prípadne priamo zakladanie topoľových monokultúr. Druh patrí na Slovensku medzi zákonom chránené, podľa červeného zoznamu medzi potencionálne ohrozené (NT). Je tiež zaradený do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Slovenskom prechádza časť hranice areálu druhu.
Symphytum tanaicenseSymphytum tanaicense
Symphytum tanaicense
Foto: 8. 7. 2009 (Slovensko, Východoslovenská nížina).