Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Taraxacum aphrogenes
Rozšíření: Východomediteránní druh, endemit ostrova Kypr, roste pouze na západním pobřeží ostrova, od poloostrova Akrotiri po Akamas.
Ekologie: Roste na kamenitých pláží nedaleko moře, toleruje značně zasolenou půdu i dlouhá období horka a sucha. Vyrůstá jak ze sypké, kamenito-písčité půdy nedaleko dosahu příboje, tak přímo ze skalních štěrbin, společně například s druhy Crithmum maritimum, Limonium sinuatum, Zygophyllum album aj. Kvete od října do prosince, v některých letech až do března.
Taraxacum aphrogenes
Popis: Vytrvalá bylina dosahují celkové výšky 5–12 cm, lysá, ronící ze všech částí mléčný latex. Listy vyrůstají v růžici, jsou v obrysu obkopinaté, kracovité, 3–8 cm dlouhé a 0,3–2 cm široké, poněkud dužnaté, většinou až k hlavní žilce dělené do nepravidelných, různě velkých, na vrcholu zaokrouhlených laloků. Stvol je vystoupavý až přímý, červeně naběhlý; květenstvím je úbor, zákrovní listeny jsou čárkovité, vzpřímené, bronzově naběhlé, liguly jazykovitých květů jsou žluté, vně bronzově zbarvené. Plodem je nažka s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Na Kypru je z hlediska ohrožení druh klasifikován jako zranitelný (VU). Je ohrožen rozšiřujícím se turistickým ruchem, kdy jsou pláže upravovány pro potřeby výletníků.
Poznámka: Druh Taraxacum aphrogenes je řazen do sekce Taraxacum sect. Scariosa, druhy této sekce se vyskytují především v jižní Evropě (u nás nikoli), severní Africe a v Turecku, vyznačují se nižším vzrůstem, podzimním kvetením a listy v obrysu obkopinatými. Patří k nim například Taraxacum aleppicum, T. bithynicum, T. hellenicum, T. megalorrhizon, T. minimum aj.
Taraxacum aphrogenes
Taraxacum aphrogenes
Fotografováno v listopadu 2013 (Kypr, Akamas, pobřeží mezi Coral Bay a pláží Lara).