Syn.: Taraxacum dahnkei R. Doll, Taraxacum flaemingense Hudziok
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Taraxacum subalpinum
Rozšíření: Druh byl zaznamenán v Německu, České republice a v Polsku.
Ekologie: Přestože je pampeliška sličná typicky bahenní pampeliškou, snáší i vyšší vegetaci a dokáže přežít i v částečně eutrofizovaných lokalitách. Typickými stanovišti jsou podmáčené, minerálně bohaté louky, vápnité slatiny apod.
Popis: Rostliny středně velké až větší. Listy kracovité s trojúhelníkovitými laloky, řapíky světle narůžovělé až nachové. Zevních zákrovních listenů je 11–13, v časném stadiu kvetení jsou těsně přitisklé, později volně přitisklé až mírně odstávající, mají délku 6–7 mm a šířku 3,3–4,7 mm a mají vejčitě kopinatý až kopinatý tvar. Blizny jsou špinavě žluté. Nažky mají délku 3,7–4,2 mm, v horní části hustě osténkaté, pyramida je dlouhá 0,8–0,9 mm.
Ohrožení a ochrana: Pampeliška sličná je jako všechny bahenní pampelišky v ČR chráněná zákonem (§3), v Červeném seznamu je řazena mezi taxony silně ohrožené C2t.
Taraxacum subalpinumTaraxacum subalpinum
Taraxacum subalpinumTaraxacum subalpinum
Fotografováno dne 5. 5. 2006 (u obce Řečice).