V dějinách lidského světa se objevuje mnoho různých božstev. Některá jsou mocná, jiná bezvýznamná, k některým je prý dobré se modlit, na jiná je zase lepší ani nepomyslet. Jedno z nich se mi dostalo do paměti už v dětství – neztělesňuje ho vůbec žádný svalnatý hromotluk nebo přemoudřelý stařec, nýbrž jemná dívka. Její jméno je Afrodita a ve starém Řecku byla bohyní lásky a krásy. No řekněte sami, nebyla by právě tato bohyně velmi potřebná i v dnešním světě? A tak jsme se vydali na cestu do vlasti této ušlechtilé krásky – zrodila se údajně z mořské pěny u břehu středomořského ostrova Kypru.
Kypr
Ostrov Kypr se nachází ve východním Středozemí, asi 113 km jižně od Turecka a zhruba 120 km západně od Sýrie, geograficky náleží k Asii a jedná se samozřejmě o starou kulturní oblast s pradávným osídlením. Po Sicílii a Sardínii je třetím největším ostrovem Středozemního moře, jeho celková rozloha činí 9 251 km2. Z toho je však 37 % území obsazeno tureckými vojsky (Severokyperská turecká republika), na 3 % území jsou britské vojenské základny (Akrotiri a Dhekelia) a 3 % území zabírá nárazníkové pásmo, v němž operují vojenské jednotky OSN. Přejezd z řeckým obyvatelstvem osídlené jižní části do severní turecké části je možný, avšak zásadně se nedoporučuje. Takže naše cesta se nakonec omezila jen na území jižního a západního Kypru, včetně přístupné části britské vojenské základny v Akrotiri.
Kypr
Pro květenu středomořských ostrovů obecně je příznačná dosti výrazná druhová pestrost a poměrně vysoký podíl endemických druhů. Odhaduje se, že celkově na Kypru roste asi 1907 původních taxonů cévnatých rostlin, z nichž 109 (jiné údaje uvádějí až 141) je endemických. Mezi endemity najdeme především zástupce rodů Allium, Arabis, Astragalus, Centaurea, Phlomis, Ranunculus, Scutellaria, Sedum, Silene a Teucrium, z dalších jednotlivých endemitů potom ještě jmenujme třeba velmi vzácné druhy Alyssum akamasicum, Brassica hilarionis, Delphinium caseyi, Onosma troodi, Ophrys kotschyi, Origanum cordifolium, k vzácným patří i neendemické druhy Cyprinia gracilis, Euphorbia thompsonii a Pinguicula crystallina. Většina z nich je uvedena i v seznamu přísně chráněných druhů rostlin Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Kypr
Botanicky nejcennější území najdeme v kyperských horách (Troodos, Paphos Forest a v turecké části pohoří Pentadaktylos) a na nejzápadnějším výběžku ostrova na poloostrově Akamas. Hodnotnými jsou však i další části ostrova, například základna v Akrotiri, Lemesos Forest i jiné.
Hory jsou do značné míry dosud pokryty borovými lesy s převládající borovicí kalabrijskou (Pinus brutia) a roztroušeným výskytem zdejšího endemického druhu dubu (Quercus alnifolia), planiky drobnoplodé (Arbutus andrachne) a zmarliky Jidášovy (Cercis siliquastrum), v nevelkém údolí najdeme i velmi vzácný pozůstatek lesa cedrového (Cedrus brevifolia). Nejvyšší hora ostrova Olympos stoupá do výšky 1952 m n. m., její vrchol leží vlastně již v altimediteránním stupni, pro který jsou příznačná subalpínská společenstva nad hranicí lesa jen s roztroušenými dřevinami (např. Juniperus foetidissima, Pinus nigra). Teplota zde v zimních měsících klesá až k -10 °C.
Kypr
V níže položených oblastech – na značné ploše ostrova – najdeme křovinatou vegetaci typu garrigue a macchie. Ze zdejších druhů zaujmou například Ceratonia siliqua, Cistus spp., Lavandula stoechas, Lithodora hispidula, Onobrychis venosa, Onosma fruticosa, Pistacia spp., Prasium majus, Sarcopoterium spinosum a četné další. Bohatě jsou zde zastoupeny i vinohrady, olivové a citrusové háje.
Kypr
Velmi pozoruhodnou oblastí je okolí vojenské základny v Akrotiri na nejjižnějším výběžku Kypru. Nalézá se zde velké slané jezero s unikátními biotopy. Zde – stejně jako na řadě dalších míst pobřeží – objevíme porosty Anthemis rigida, Cakile maritima, Centaurea aegialophila, Crithmum maritimum, Echium angustifolium, Limonium spp., Matthiola tricuspidata, Medicago marina, Zygophyllum album a dalších halofytních druhů. V místech nad jezerem najdeme i řadu orchidejí, např. Anacamptis pyramidalis, Anacamptis sancta, Anacamptis coriophora subsp. fragrans, Ophrys attica, Ophrys bornmuelleri, Ophrys umbilicata, ale i dalších rostlin, jako Moraea sisyrinchium, Cistus spp., Tamarix spp. aj.
Kypr
Krásnou a botanicky cennou lokalitou Kypru je jeho nejzápadnější výběžek – poloostrov Akamas. Dosud turismem relativně málo dotčená část nabízí možnosti nádherných vycházek v téměř panenské mediteránní přírodě. Z dřevin na těchto nízkých kopcích v blízkosti moře najdeme druhy jako Juniperus phoenicea, Genista fasselata, z hlíznatých a cibulnatých bylin potom například Cyclamen cyprium a C. persicum, Gagea graeca, Gladiolus triphyllus, Tulipa cypria, z orchidejí Dactylorhiza romana, Anacamptis morio subsp. syriaca, Orchis anatolica subsp. troodi, Ophrys spp., Serapias spp., z dalších rostlin Alyssum akamasicum, Anthemis tricolor, Phlomis cypria var. occidentalis, Thymus integer aj.
Kypr
Následující přehled rostlin obsahuje výhradně jen druhy zastoupené v internetovém Herbáři webu BOTANY.cz a navíc se jedná o pouhý výběr z druhů rostoucích na Kypru. Tučně jsou vyznačeny druhy endemické:

Adiantum capillus-veneris – netík Venušin vlas
Aegilops geniculata – mnohoštět vejčitý
Alkanna tinctoria – kamejník barvířský
Alyssum chondrogynum – tařinka
Alyssum troodi – tařinka
Anacamptis coriophora – rudohlávek štěničný
Anacamptis laxiflora – rudohlávek
Anacamptis morio subsp. syriaca – rudohlávek
Anacamptis pyramidalis – rudohlávek jehlancovitý
Anacamptis sancta – rudohlávek
Anchusa aegyptiaca – pilát
Anchusa azurea – pilát modrý
Anchusa strigosa – pilát
Anchusa undulata subsp. hybrida – pilát
Anemone blanda – sasanka vábná
Anemone coronaria – sasanka proměnlivá
Anemone hortensis – sasanka
Anthemis rigida – rmen tuhý
Anthemis tricolor – rmen
Arabis purpurea – huseník
Arabis verna – huseník
Arbutus andrachne – planika hladká
Arisarum vulgare
Arum hygrophilum – árón
Arum italicum – árón italský
Arundo donax – trsť rákosovitá
Asperula cypria – mařinka
Asplenium adiantum-nigrum – sleziník netíkovitý
Asphodelus ramosus
Asteriscus aquaticus – hvězdička
Astragalus echinus var. chionistrae – kozinec
Bartsia trixago – lepnice
Bellevalia nivalis
Bellevalia trifoliata
Berberis cretica – dřišťál
Blackstonia perfoliata – žlutnice prorostlá
Bongardia chrysogonum
Borago officinalis – brutnák lékařský
Cakile maritima – pomořanka přímořská
Camelina microcarpa – lnička drobnoplodá
Capparis spinosa – kapara trnitá
Carduus pycnocephalus – bodlák
Carex distans – ostřice oddálená
Carex divisa – ostřice dělená
Carex flacca – ostřice chabá
Carex halleriana – ostřice předalpská
Carissa macrocarpa – karanda
Cedrus brevifolia – cedr krátkolistý
Centaurea aegialophila – chrpa
Centaurea akamantis – chrpa
Centaurea hyalolepis – chrpa
Centaurea solstitialis – chrpa žlutá
Cephalanthera rubra – okrotice červená
Ceterach officinarum – kyvor lékařský
Ceratonia siliqua – rohovník obecný
Cercis siliquastrum – zmarlika Jidášova
Chrysanthemum coronarium – kopretina věncová
Chrysopogon gryllus – zlatovous jižní
Cichorium pumilum – čekanka
Cistus creticus – cist
Cistus monspeliensis – cist montpellierský
Cistus parviflorus – cist malokvětý
Cistus salviifolius – cist šalvějolistý
Cladium mariscus – mařice pilovitá
Cnicus benedictus – benedikt lékařský
Convolvulus althaeoides – svlačec proskurníkovitý
Convolvulus lineatus – svlačec
Convolvulus pentapetaloides – svlačec
Corydalis rutifolia – dymnivka routolistá
Crataegus azarolus – hloh
Crithmum maritimum – motar
Crypsis aculeata – skrytěnka bodlinatá
Cupressus sempervirens – cypřiš vždyzelený
Cuscuta palaestina – kokotice
Cyclamen cyprium – brambořík
Cyclamen persicum – brambořík perský
Cyclamen repandum – brambořík
Cynara cardunculus – artyčok kardový
Cynara cornigera – artyčok
Cynoglossum creticum – užanka krétská
Cytinus hypocistis – ozorna obecná
Dactylorhiza romana – prstnatec
Daucus littoralis – mrkev pobřežní
Delphinium staphisagria – stračka
Dianthus strictus – hvozdík
Echium angustifolium – hadinec
Echium italicum – hadinec italský
Echium plantagineum – hadinec jitrocelovitý
Eriobotrya japonica – lokvát japonský
Erophaca baetica subsp. orientalis
Eruca sativa – roketa setá
Erucaria hispanica
Eryngium maritimum – máčka přímořská
Fagonia cretica
Ferula communis – ločidlo
Gagea graeca – křivatec
Genista fasselata – kručinka
Geropogon hybridus
Gladiolus italicus – mečík
Gladiolus triphyllus – mečík
Glaucium flavum – rohatec žlutý
Helichrysum stoechas subsp. barrelieri – smil
Himantoglossum robertianum – jazýček
Hymenocarpos circinnatus
Hyoscyamus albus – blín bílý
Hyoscyamus aureus – blín zlatý
Juncus acutus – sítina
Juncus bufonius – sítina žabí
Juncus maritimus – sítina
Juncus sphaerocarpus – sítina kulatoplodá
Juniperus foetidissima – jalovec
Juniperus phoenicea – jalovec fénický
Kochia scoparia – bytel metlatý
Lagurus ovatus – zaječí ocásek vejčitý
Lamarckia aurea – zlatochvost zlatý
Lantana camara – lantána
Lathyrus aphaca – hrachor pačočkový
Lathyrus cicera – hrachor cizrnový
Lavandula stoechas – levandule korunkatá
Limodorum abortivum – hnědenec zvrhlý
Limonium sinuatum – limonka chobotnatá
Linum bienne – len úzkolistý
Linum strictum – len
Lithodora hispidula – kamejnička
Lobularia maritima – tařicovka přímořská
Lycium schweinfurthii – kustovnice
Matthiola longipetala subsp. bicornis – fiala dlouhoplátečná dvourohá
Matthiola tricuspidata – fiala trojrohá
Medicago arabica – tolice arabská
Medicago marina – tolice přímořská
Mesembryanthemum crystallinum – kosmatec
Mesembryanthemum nodiflorum – kosmatec
Micromeria nervosa
Moraea sisyrinchium – protistojka
Moricandia arvensis
Muscari comosum – modřenec chocholatý
Muscari neglectum – modřenec hroznatý
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Nerium oleander – oleandr obecný
Nigella fumariifolia
Notobasis syriaca
Olea europaea – olivovník evropský
Onobrychis venosa – vičenec
Onopordum cyprium – ostropes
Onosma fruticosa – ruměnice
Ophrys alasiatica – tořič
Ophrys apifera – tořič včelonosný
Ophrys attica – tořič
Ophrys bornmuelleri – tořič
Ophrys elegans – tořič
Ophrys flavomarginata – tořič
Ophrys fusca – tořič
Ophrys israelitica – tořič
Ophrys lutea – tořič
Ophrys mammosa – tořič
Ophrys sicula – tořič
Ophrys tenthredinifera – tořič
Ophrys umbilicata – tořič
Orchis anatolica – vstavač
Orchis anatolica subsp. troodi – vstavač
Orchis italica – vstavač
Orchis quadripunctata – vstavač
Orchis simia – vstavač
Ornithogalum umbellatum – snědek chocholičnatý
Orobanche ramosa – záraza větevnatá
Pallenis spinosa – hvězdička ostnitá
Pancratium maritimum – lír přímořský
Papaver paphium – mák
Parentucellia latifolia – světličník
Parentucellia viscosa – světličník lepkavý
Paronychia argentea – stříbřenka stříbrná
Paronychia macrosepala – stříbřenka
Peganum harmala
Phagnalon graecum
Phagnalon rupestre
Phlomis lunariifolia – sápa
Phoenix dactylifera – datlovník pravý
Phragmites australis – rákos obecný
Pinus brutia – borovice kalabrijská
Pinus nigra – borovice černá
Pinus pinea – borovice pinie
Pistacia lentiscus – řečík lentiškový
Pistacia terebinthus
Plantago albicans – jitrocel bělavý
Plantago coronopus – jitrocel vraní nožka
Plantago crassifolia – jitrocel
Plantago cretica – jitrocel
Prasium majus – nykolinka větší
Prospero autumnale – ladoňka podzimní
Pseudognaphalium luteoalbum – protěž žlutobílá
Pterocephalus multiflorus – perohlávek
Quercus alnifolia – dub
Quercus coccifera – dub kermesový
Quercus infectoria subsp. veneris – dub
Ranunculus asiaticus – pryskyřník asijský
Reseda alba – rýt bílý
Reseda luteola – rýt barvířský
Reseda phyteuma – rýt velkokališný
Roemeria hybrida
Rubia peregrina – mořena cizí
Rumex cyprius – šťovík
Ruscus aculeatus – listnatec
Ruscus hypoglossum – listnatec čípkový
Salvia dominica – šalvěj
Salvia fruticosa – šalvěj
Salvia viridis – šalvěj zahradní
Samolus valerandi – solenka Valerandova
Sarcopoterium spinosum – astivida trnitá
Scabiosa prolifera – hlaváč
Schoenus nigricans – šášina načernalá
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Sedum microstachyum – rozchodník
Selaginella denticulata – vraneček
Serapias levantina – sehnutka
Serapias parviflora – sehnutka
Serapias vomeracea – sehnutka
Silene colorata – silenka
Silene conica – silenka kuželovitá
Silybum marianum – ostropestřec mariánský
Smilax aspera – přestup drsný
Smyrnium connatum – tromín
Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas
Tamarix aphylla – tamaryšek
Tamarix tetragyna – tamaryšek
Tamarix tetrandra – tamaryšek
Taraxacum aphrogenes – pampeliška
Thesium humile – lněnka
Thlaspi cyprium – penízek
Thymelaea hirsuta – vrabečnice chlupatá
Thymelaea passerina – vrabečnice roční
Thymus integer – mateřídouška kyperská
Tragopogon porrifolius – kozí brada pórolistá
Trifolium campestre – jetel ladní
Trifolium clypeatum – jetel
Trifolium pamphylicum – jetel
Trifolium resupinatum – jetel zvrácený
Trifolium stellatum – jetel
Tulipa agenensis – tulipán
Umbilicus horizontalis
Urginea maritima – urginea přímořská
Vicia lunata – vikev
Vinca herbacea – barvínek bylinný
Vitex agnus-castus – drmek obecný
Zygophyllum album – kaciba bílá
Kypr
Doporučená literatura:
Osorio-Tafall, B. F. et Seraphim, George (1973): List of Vascular Plants of Cyprus. Nicosia, Ministry of Agriculture.
Tsintides, Takis (1998): The Endemic Plants of Cyprus. Nicosia, Bank of Cyprus Group.
Christofides, Yiannis (2001): The Orchids of Cyprus. Platres, vlastním nákladem.
Kypr
Fotografováno na přelomu března a dubna 2010.