Česká jména: kozí brada luční (Kubát 2002)
Slovenská jména: kozobrada lúčna (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Tragopogon pratensis
Rozšíření: Roste v Evropě od Španělska, Francie a Británie na západě přes střední Evropu dále na východ do Pobaltí, Běloruska a středního Ruska, severního Íránu, severní Indie, areál zasahuje až na Altaj a k Bajkalu. Na severu Evropy zasahuje do Skandinávie, na jihu do evropské části Mediteránu. Zplanělý je uváděn ze Severní i Jižní Ameriky (USA, Kanada, Argentina) a Nového Zélandu.
U nás roste od nížin do podhoří, v západní polovině Čech roztroušeně až dosti hojně, jinde je vzácnější, na jižní, jihovýchodní a východní Moravě roste jen velmi vzácně nebo chybí.
Ekologie: Roste na travnatých okrajích cest, na mezích, loukách, pastvinách, na náspech i rumištích. Kvete od května do srpna.
Tragopogon pratensis
Popis: Jednoleté nebo víceleté byliny se svislým vřetenovitým kořenem vysoké 30–110 cm. Listy jsou ostře špičaté, celokrajné, pochvovitě poloobjímavé, 4–70 cm dlouhé a 3–16 mm ve střední části široké. Lodyha je obvykle jedna, přímá, často fialově naběhlá, jednoduchá nebo větvená, jen těsně pod zákrovem zesílená. Úbory jsou velké 1,5–4,5 cm, zákrovních listenů je (5–)8–13, zhruba zdéli vnějších paprskujících květů nebo je přesahujících, jsou zelené, s úzkými bělavými až načervenalými blanitými okraji. Koruna je sírově žlutá až zlatožlutá, paprskující květy dosahují 1/2 délky nebo stejně dlouhé jako zákrovní listeny. Prašníková trubička v horní 1/4–1/2 fialově červená až černá, jinak žlutá. Plodem je nažka 14–25(–29) mm dlouhá.
Taxonomická poznámka: Taxonomicky dosti problematický druh, v rámci okruhu Tragopogon pratensis agg. je rozlišována řada infraspecifických taxonů, jejichž vymezení je v současné literatuře nejednotné. Lze proto očekávat, že především v oblastech s adventivním rozšířením (ale jistě nejen zde) dojde ještě k dalšímu taxonomickému upřesňování jednotlivých populací. U nás se v rámci druhu T. pratensis rozlišují dva poddruhy – kromě nominátního (na našich snímcích) je to ještě T. p. subsp. minor, který má menší úbory (do 3 cm v průměru), koruny jeho okrajových květů paprskují jen slabě a jsou jen nepatrně delší než koruny vnitřních květů úboru, zákrovní listeny jsou až 2krát delší než okrajové květy.
Tragopogon pratensisTragopogon pratensis
Tragopogon pratensis
Tragopogon pratensis
Fotografováno dne 24. 6. 2012 (Nová Hůrka).