Syn.: Caucalis latifolia (L.) L., Daucus latifolius (L.) Baill., Daucus turgenia E. H. L. Krause, nom. illeg., Tordylium latifolium L., Turgenia brachyacantha Boiss., Turgenia multiflora DC., Turgenia tuberculata Boiss.
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Turgenia latifolia
Rozšíření: Druh s dosti velkým areálem, který se táhne od Anglie a Maroka přes Středozemí a Blízký východ až po Altaj. Severní areálová hranice probíhá v Evropě Belgií, jižním Německem, ČR, Slovenskem a Ukrajinou.
V ČR byl v minulosti zaznamenán v nejteplejších částech středních a severních Čech a na jižní Moravě, náhodně by zavlečen i do jiných území. Možná se ani v minulosti nikde nevyskytoval trvale; nálezy byly spíše jednorázové, což nasvědčuje permanentnímu zavlékání, a tedy neofytnímu charakteru výskytu. Na Slovensku se vyskytuje především v nejteplejší panonské části a je zde hodnocen jako archeofyt.
Ekologie: Typicky roste jako plevel v polních kulturách, avšak zejména na severním okraji areálu je nejčastěji nalézán na ruderálních stanovištích, např. na rumištích, nádražích a silničních příkopech.
Turgenia latifolia
Popis: Jednoletá bylina s přímou, jednoduchou nebo nahoře větvenou lodyhou 15–40(–50) cm vysokou. Listy jsou střídavé, pochvaté, v obrysu vejčité, čepel většiny listů je přímo přisedlá na pochvu, zpeřená až peřenosečná, lístky, resp. úkrojky jsou podlouhlé, hrubě pilovité až peřenodílné, na okraji s chrupavčitými špičkami. Květenstvím je složený okolík tvořený 2–4(–5) okolíčky; obal se skládá z 2–5 široce kopinatých listenů; stopky okolíčků jsou štětinatě chlupaté; obalíček představuje 5–7 kopinatých listenů; kalich je srostlý, jen do 1/3 rozeklaný; korunní lístky jsou široké, dvouklané, na okraji okolíčků paprskují, bílé nebo narůžovělé. Plodem je vejcovitá, 8–12 mm dlouhá a 4–5 mm široká dvounažka; merikarpia mají vyvinutá žebra, která jsou pokryta 2–3 řadami dlouhých, šířku plodu přesahujících ostnů.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR (2012) je klasifikován jako druh vyhynulý (A1); poslední pozorování pochází z roku 1978 od Sebuzína v Českém středohoří. Nejnovější slovenský červený seznam (2015) jej hodnotí jako zranitelný (VU), je zde i chráněn zákonem (§).
Turgenia latifolia
Turgenia latifolia
Turgenia latifolia
Turgenia latifolia
Fotografováno dne 10. 6. 2015 (Srbsko, Lalinske Pojate).