Syn.: Maxillaria brachyglossa A. Rich. et Galeotti, Trigonidium brachyglossum (A. Rich. et Galeotti) Schltr., Trigonidium callistele Rchb. f., Trigonidium seemannii Rchb. f., Trigonidium spatulatum Linden et Rchb. f.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Trigonidium egertonianum
Rozšíření: Druh s poněkud větším areálem. Vyskytuje se ve Střední Americe od jižního Mexika (ve státech Chiapas a Quintana Róo), v Belize, Guatemale, Hondurasu, Salvadoru, Nikaragui, Kostarice i Panamě, zasahuje i do Jižní Ameriky do Kolumbie a Ekvádoru.
Ekologie: Nejčastěji roste jako epifyt, ale občas jej lze nalézt i na skalách. Provází sušší lesy, ale i kávové plantáže a soliterní stromy v odlesněné krajině, lokality leží od hladiny moře až do výšky 1200 m.
Trigonidium egertonianum
Popis: Trsnatá bylina s krátkým oddenkem, často tvoří velké kolonie; lodyha je přeměněna na elipsoidní, vejcovité až téměř kulovité pahlízy 4–9 cm dlouhé a 2–3,5 cm široké. Listy vyrůstají po dvou z vrcholu pahlízy, jsou pásovité, 20–60 cm dlouhé a 1–3 cm široké, ploché, na vrcholu tupé až špičaté. Jednokvěté úžlabní stvoly vyrůstají po několika z paždí pochev pod pahlízou, jsou 15–35 cm dlouhé, nesou trubicovité pochvy; květy jsou zvonkovité, žlutavé nebo zelenavé, hnědě žilkované, poněkud masité; hřbetní vnější okvětní lístek je obvejčitý až kopisťovitý, 2,7–4,2 cm dlouhý a 1,4–2 cm široký, prohnutý, pod vrcholem žlábkovitý, postranní vnější okvětní lístky jsou šikmo eliptické, 2,8–4,2 cm dlouhé a 1–1,4 cm široké, na konci nazpět zatočené, vnitřní okvětní lístky jsou úzce nehetnaté, kopinaté, 1,4–2,1 cm dlouhé, pysk směřuje kupředu, je trojlaločný, 0,8–1 cm dlouhý, zelený, s tmavopurpurovými skvrnkami, postranní laloky jsou drobně vroubkované, prostřední lalok je krátký, nazpět vyhnutý; stoupek je silný, 5,5–7 mm dlouhý; stopkovitý spodní semeník je 4–5,5 cm dlouhý. Plody jsou elipsoidní, 4–4,5 cm dlouhé tobolky.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako jiné orchideje je i tento druh chráněn úmluvou CITES o obchodu s přírodninami.
Trigonidium egertonianum
Trigonidium egertonianum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 12. 2. 2009 (Guatemala, Semuc Champey).