Čeleď: Zamiaceae Horan. – kejákovité
Zamia neurophyllidia
Rozšíření: Pochází ze Střední Ameriky, kde roste na karibské straně Nikaraguy, Kostariky a Panamy.
Ekologie: Roste v podrostu tropického deštného lesa, jsou známy populace na svazích návětrných svahů i v nížinných lesích, v oblastech se srážkami rozloženými pravidelně v průběhu celého roku. Vystupuje do nadmořské výšky asi 1000 m.
Zamia neurophyllidia
Popis: Soliterní dvoudomý keř nebo malý stromek; kmínek bývá vysoký až 1,5(–2) m, 5–12 cm v průměru. Listů bývá až 15(–22), jsou 0,6–1,8 m dlouhé, zpeřené, s 6–11 jařmy; lístky jsou eliptické až obkopinaté, 19–33 cm dlouhé a 4,5–11,5 cm široké, sytě zelené, lesklé, s vyniklými souběžnými žilkami, na vrcholu drobně zubaté, krátce zašpičatělé; řapík je 25–90 cm dlouhý, s hustými drobnými zoubkovitými trny. Samčí strobily nejsou známy. Samičí strobily jsou jednotlivé, válcovité až elipsoidní, 13–20 cm dlouhé a 5,5–7,2 cm v průměru, v mládí hnědavé, plstnatě chlupaté. Semena jsou obvejcovitá, 1,8–2,5 cm dlouhá, sytě červená.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN je druh zařazen do kategorie VU (vulnerable), část lokalit je ohrožena výstavbou přehrad. Druh rovněž chrání úmluva o obchodu s přírodninami CITES, je zařazen do přílohy II.
Poznámka: Patří do příbuzenského okruhu Zamia skinneri agg., v jehož rámci se nyní rozlišuje 5 velmi podobných druhů. Jejich rozlišování však stále není jednoznačně vyřešeno. Zdá se, že k tomuto druhu náležejí všechny údaje o výskytu druhu Z. skinneri z Nikaraguy a Kostariky.
Zamia neurophyllidia
Zamia neurophyllidiaZamia neurophyllidia
Zamia neurophyllidia
Fotografováno dne 3. 3. 2009 (Kostarika, NP Manzanillo).