Syn.: Marsilea natans L.
České mená: nepukalka splývající (Sloboda 1852), nepukalka vzplývající (Polívka 1912, Dostál 1950), nepukalka plovoucí (Dostál 1989), nepukalka vzplývající, nepukalka plovoucí (Kubát 2002)
Slovenské mená: salvinia plávajúca (Dostál 1950), salvínia plávajúca (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Salviniaceae Rchb. – nepukalkovité / salvíniovité
Salvinia natans
Rozšírenie: Vyskytuje sa v rozsiahlom areáli od Alžírska, severozápadného Španielska a severného Talianska cez Balkánsky polostrov, strednú a východnú Európu do Ázie po Japonsko a Indonéziu. Sekundárne na ostrove Tenerife. V ČR je pôvodná iba na severovýchodnej Morave (Ostravsko), výskyt v Čechách je druhotný. Na Slovensku rastie vzácne na Podunajskej nížine, hojnejšia je na Východoslovenskej nížine (povodie Latorice, Bodrogu a Tisy).
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách, obsadzuje stojaté vody rybníkov, jazier, kanálov a mŕtvych ramien, prechodne prežíva i na mokrých bahnitých dnách.
Opis: Jednoročná vodná papraď s listami splývajúcimi na hladine. Dĺžka stonky 5–10 cm, výnimočne až 20 cm. Byle sú tenké, slabo rozkonárené. Listy, krátko stopkaté, svetlozelené, široko elipsovité, celistvookrajové alebo na vrchole vykrojené, Sporokarpy nakopené po 3–8 na báze ponoreného listu, nachádzajú sa na nich samčie a samičie výtrusnice. Výtrusy sa tvoria od augusta do septembra.
Ohrozenie a ochrana: Salvínia plávajúca je v oboch štátoch chránená zákonom (§), v ČR je považovaná za kriticky ohrozený druh (C1t), v SR za menej dotknutý druh (LC), chránený.
Salvinia natansSalvinia natans
Salvinia natans