Syn.: Scrophularia glandulosa Waldst. et Kit., Scrophularia auriculata Scop. non L.
Česká jména: hlizovník žláznatý (Sloboda 1852), krtičník žláznatý, krtičník Scopoliho (Kubát 2002)
Slovenská jména: krtičník Scopolův (Reuss 1853), krtičník Scopoliho (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Scrophularia scopolii

Rozšíření: Areál druhu sahá od střední a jihovýchodní Evropy přes Karpaty na Ukrajinu až do Povolží, dále zahrnuje střední a východní část evropského Středozemí, Malou Asii, Kavkaz, Arménsko-íránskou vrchovinu a západní Himálaj. U nás druh roste na severozápadní hranici areálu, původní je pouze v moravských Karpatech a Hrubém Jeseníku. Adventivně se vyskytuje např. v Nizozemsku, jižním Švédsku, jižním a středním Polsku, v Čechách, Bavorsku nebo Štýrsku.

Ekologie: Vyhledává polostinná stanoviště, zejména v lesích a lesních lemech, na světlinách či v křovinách podél vodních toků. Nezřídka také na antropicky ovlivněných místech. Roste od podhůři do hor. Bývá splavován i do nižších poloh a teplejších oblastí podél řek jako Bečva, Moravice, Opava nebo Olše z oblastí přirozeného výskytu. Kvete od května do července.

Scrophularia scopolii

Scrophularia scopolii

Popis: Vytrvalá bylina s krátkým neztlustlým oddenkem. Lodyha 40–70 cm vysoká, 4hranná, pýřitě chlupatá. Listy vstřícné, řapíkaté, čepele vejčité, na bázi široce klínovité, 1–2krát vroubkovaně zubaté nebo pilovité, pýřité. Květy po 4–7 ve vrcholících skládajících koncové hrozny, vřeteno květenství žláznaté. Kalich je zvonkovitý, 3–4 mm dlouhý, kališní cípy s blanitým, rezavě hnědým lemem, který je nejméně 0,5 mm široký a jasně ohraničený vůči zelené části kalicha. Koruna je dvoupyská, 7–9 mm dlouhá, červenohnědě zbarvená. Plodem je kulovitá tobolka.

Ohrožení a ochrana: Patří mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).

Scrophularia scopoliiScrophularia scopolii
Scrophularia scopoliiScrophularia scopolii
Scrophularia scopolii

Fotografováno dne 15. 6. 2008 (Slovensko, NP Poloniny).