Syn.: Cardamine brachycarpa Franch., nom. illeg., Cardamine koshiensis Koidz., Cardamine manshurica (Kom.) Nakai, Crucifera parviflora E. H. L. Krause
Česká jména: řeřišnice drobnokvětá (Domin-Podpěra 1928), řeřišnice malokvětá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: žerušnica malokvetá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Cardamine parviflora
Rozšíření: Nesouvislý areál zahrnuje pás od Portugalska přes celou Evropu (na sever po jižní Finsko), Altaj a Sibiř až po Dálný východ, střední Čínu a Tchaj-wan, vzácně roste i v severní Africe. V Severní Americe v celé východní polovině Spojených států (ve varietě C. p. var. arenicola), v Kanadě v jižní polovině od Atlantiku po Tichý oceán. U nás velmi vzácně v úvalech jižní a střední Moravy, v současnosti pouze mezi Hodonínem a Mutěnicemi a v oblasti soutoku Dyje a Moravy. Přechodně byla zaznamenána u Pardubic, nověji na synantropním stanovišti v Příbrami (2003, výskyt zanikl).
Ekologie: Roste na obnažených plochách, jako jsou rybniční dna, písčiny, břehy vodních toků na vlhkých, často přechodně přeplavovaných písčitých půdách. Kvete od konce dubna do června.
Cardamine parviflora
Popis: Jednoleté, obvykle do 20 cm vysoké byliny bez přízemní růžice listů. Lodyha je přímá, křivolaká, jednoduchá nebo v horní polovině větvená. Lodyžní listy jsou řapíkaté, dolní 3–6jařmé, střední a horní 6–11jařmé. Květenstvím je hrozen s 10–30 stopkatými květy; korunní lístky jsou bílé, 2–2,5 mm dlouhé. Plodenství oproti květenství výrazně prodloužené, plodní stopky rozestálé, avšak šešule vzpřímené.
Záměny: Absence přízemní listové růžice a drobné květy činí z řeřišnice malokvěté dosti charakteristický druh.
Ohrožení a ochrana: Patří mezi velmi vzácné mizející druhy květeny České republiky, červeným seznamem je hodnocen jako druh kriticky ohrožený (C1b), je u nás i chráněný zákonem (§1). Na Slovensku je ohroženým druhem (EN), také chráněným i zákonem (§).
Cardamine parvifloraCardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Fotografováno dne 2. 5. 2015 (v oblasti soutoku Dyje a Moravy).