Syn.: Eutacta excelsa var. aurea-variegata Carrière, Eutacta excelsa var. glauca (Carrière) Carrière, Eutacta excelsa var. monstrosa Carrière, Eutacta excelsa var. variegata-alba Carrière, Eutassa heterophylla Salisb.
Česká jména: „pokojová jedle“ (Mareček 1994)
Čeleď: Araucariaceae Henkel et W. Hochst. – blahočetovité
Araucaria heterophylla
Rozšíření: Druh pochází z ostrova Norfolk, ležícího mezi Novým Zélandem a Novou Kaledonií. Celý areál měří asi 10 km2; většina jedinců roste na hlavním ostrově, menší populace roste i na blízkém Philipp Island, zatímco na ostrůvku Nepean druh vyhynul. Ve světě se dosti často pěstuje: venkovní kultury jsou zejména na Novém Zélandu a v Austrálii, na Havaji i v dalších zemích. V chladnějších podmínkách se pěstuje i jako pokojová rostlina.
Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité svahy na čedičovém podloží, v prostředí subtropického klimatu s průměrnými teplotami v létě 24–28 °C, v zimě 17–21 °C. Vystupuje do nadmořské výšky 300 m.
Araucaria heterophylla
Popis: Statný dvoudomý strom, dorůstá výšky 50–65(–70) m; koruna je kuželovitá; kmen dorůstá průměru 1,2–1,7(–3) m; větve jsou přeslenitě uspořádány (obvykle po 4–7) a zpravidla směřují vodorovně nebo poněkud šikmo vzhůru; borka je šedohnědá, odlupuje se v drobných šupinách. Listy jsou velmi hustě uspořádané, jehlicovité, na mladých větvích 1–1,5 cm dlouhé a asi 1 mm široké, svěže zelené, srpovitě zahnuté, na starších větvích 0,5–1 cm dlouhé a 2–4 mm široké, sytě tmavozelené, v horní části koruny na semenných větvích jsou listy šupinovité, asi 6 mm dlouhé a 4–6 mm široké, zakončené ostrou špičkou. Samčí šištice vyrůstají ve shlucích, jsou asi 4 cm dlouhé, žlutohnědé až červenavé, šupiny jsou na okraji brvité, na vrcholu špičaté. Samičí šištice jsou širší než dlouhé, 10–12 cm dlouhé a 12–15 cm široké, s trojúhelníkovitými semennými a dlouhými zakřivenými podpůrnými šupinami, po dozrání se rozpadají. Semena jsou 2,5–3 cm dlouhá a asi 1,2 cm široká, široce křídlatá.
Ohrožení a ochrana: V době objevu ostrova Norfolk v roce 1774 měly porosty tohoto druhu rozlohu okolo 100 km2, po kolonizaci byly intenzivně káceny a ničeny. Červený seznam IUCN dnes druh hodnotí jako zranitelný (VU – vulnerable). K ohrožujícím faktorům patří zejména fragmentace populace a špatné přírodní zmlazování.
Poznámka: Strom je symbolem ostrova Norfolk, je v jeho znaku i na vlajce.
Araucaria heterophyllaAraucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografovaná rostlina pochází z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).