Syn.: Diplactis alpina (L.) Semple
Česká jména: hvězdník horní (Presl 1819, Sloboda 1852), hvězdnice horní (Čelakovský 1879), hvězdnice alpská (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Aster alpinus

Rozšíření: Druh s cirkumpolárním rozšířením, vyskytuje se v horských oblastech Evropy, Asie i Severní Ameriky. V naší přírodě bohužel je již velice vzácná, poslední trsy přežívají v jesenické Velké kotlině a v Českém středohoří. Mnohem častější je ve slovenských horách, i tam je však chráněným druhem.

Ekologie: Roste na skalách a skalnatých svazích, v pásmu od pahorkatiny až do subalpínského stupně. Kvete od července do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina, 10–20 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, jednoduchá, přitiskle chlupatá, řídce olistěná, listy střídavé, celokrajné, kopisťovité až eliptické, přisedlé. Úbor jediný, vrcholový, jazykovité květy fialově modré, ligula úzce kopinatá až čárkovitá, trubkovité květy žluté 5četné. Plodem je nažka.
Taxonomická poznámka: Druh je velmi variabilní, rozlišuje se řada poddruhů a variet. V Čechách by se snad měl vyskytovat poddruh Aster alpinus subsp. bohemicus (Rchb.) Dostál, v Jeseníkách A. a. subsp. subvillosus (Schur) Dostál, na Slovensku Aster alpinus subsp. breyninus (Beck) Hayek, A. a. subsp. glabratus (Herbich) Dostál, A. a. subsp. subvillosus (Schur) Dostál.

Ohrožení a ochrana: Hvězdnice alpská patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1). Slovenský červený seznam rozlišuje u tohoto druhu dva poddruhy, A. alpinus subsp. glabratus je hodnocen jako málo dotčený (LC), A. alpinus subsp. subvillosus je taxonem s nedostatečnou dokumentací (DD).

Poznámka: Na zahradách se pěstuje poměrně běžně řada kultivarů tohoto druhu (velice rozšířená skalnička), liší se barvou květu i vzrůstem.

Aster alpinusAster alpinus
Aster alpinus

Fotografováno ve dnech 17. 7. a 18. 8. 2004 (Česko, Hrubý Jeseník, Velká kotlina a Rakousko, Raxalpe).