Syn.: Aster praecox Mill.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Aster pyrenaeus
Rozšíření: Nevelký areál se táhne po obou stranách francouzsko-španělské hranice ve středních a západních Pyrenejích a zasahuje až do pohoří Cordillera Cantabrica ve španělské Asturii.
Ekologie: Stanovištěm jsou lesní lemy a okraje vegetace potočních niv, na osluněných místech, výhradně na vápencových podkladech v montánním až subalpínském stupni.
Popis: Vytrvalá výběžkatá bylina vysoká 40–60(–90) cm; lodyhy jsou nevětvené, pýřité. Listy jsou střídavé, přisedlé, kopinaté, na ploše i na okrajích krátce štětinatě chlupaté, trojžilné, na bázi ouškatě objímavé, na okraji pilovité, na vrcholu špičaté; nejvyšší listy jsou celokrajné. Květenství tvoří jediný úbor, řidčeji je jich na vrcholu lodyhy 2–5, úbor dosahuje až 5 cm v průměru; zákrovní listeny jsou dvouřadé, kopinaté, zašpičatělé, vnější mají ven vyhnutou špičku; jazykovitých květů je 20–30, samičích, s modrofialovou ligulou, trubkovité květy jsou oboupohlavné, žluté. Nažky nesou na vrcholku chmýr s nestejně dlouhými paprsky.
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh, zařazený na Červený seznam IUCN v kategorii EN (endangered), v Červeném seznamu Španělska figuruje v kategorii VU (vulnerable – zranitelný). Je chráněn evropskou směrnicí o přírodních stanovištích (NATURA 2000), Bernskou konvencí i legislativou obou států, v nichž se vyskytuje (F, E). V současné době je známo asi 15 lokalit (3 ve Španělsku, 12 ve Francii), na všech dohromady roste o málo více než 5000 individuí.
Aster pyrenaeus
Aster pyrenaeusAster pyrenaeus
Aster pyrenaeus
Fotografováno dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).