Syn.: Teutliopsis oblongifolia (Waldst. et Kit.) Čelak.
Česká jména: lebeda podlouhlolistá (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: loboda podlhovastolistá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Atriplex oblongifolia
Rozšíření: Roste ve střední a jihovýchodní Evropě, na východ po Kaspické moře a Zakavkazsko, izolovaně na úpatí středoasijského Ťan-šanu. Byl zavlečen i do západní části Severní Ameriky. U nás dosti hojně v termofytiku, odkud zasahuje do teplejších přilehlých částí mezofytika, zřejmě zdomácnělý archeofyt.
Ekologie: Druh rostoucí ve stepi, na březích vodních toků, často i podél komunikací, na ruderalizovaných místech v okolí sídlišť, na suchých stráních, úhorech nebo lemech vinic, na zraňovaných půdách bohatých vápníkem. Kvete v srpnu a září.
Atriplex oblongifolia
Popis: Jednoletá, zpravidla alespoň řídce pomoučená, sivozelená bylina. Lodyha je 30–110 cm vysoká, přímá, šikmo až přímo odstále bohatě větvená, podélně proužkovaná. Listy jsou střídavé, řapíkaté, čepel dolních listů je vejčitě kosníkovitá až kopinatě kosníkovitá, na bázi klínovitá, na vrcholu špičatá, čepel horních listů je kopinatá. Květenství převážně na konci lodyhy a větví, bezlisté, s chudokvětými, na větvích rovnoměrně rozloženými klubíčky. Všechny samičí květy s krovkami, krovky jsou na bázi zaokrouhlené, celokrajné nebo v nejširším místě s jedním nebo dvěma páry drobných zoubků, na ploše zpravidla bez výrůstků. Plodem je nažka.
Záměny: Je třeba odlišit především lebedu rozkladitou (Atriplex patula). Tento druh se liší tvarem krovek, které jsou kosníkovité až hrálovité a obvykle na ploše s výrůstky, květenstvím nápadně přetrhovaným a větvemi odstálými od lodyhy pod větším úhlem. Rostliny tohoto druhu zároveň nebývají sivozelené.
Atriplex oblongifoliaAtriplex oblongifolia
Atriplex oblongifolia
Atriplex oblongifolia
Fotografováno ve dnech 19. 10. (v Chýni) a 26. 10. 2013 (v Praze).