Syn.: Atriplex alba Scop., Atriplex albicans Besser, Atriplex besseriana Schult., Atriplex arenicola Hauman, Chenopodium roseum (L.) E. H. L. Krause, Schizotheca rosea Fourr., Teutliopsis rosea (L.) Čelak.
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Atriplex rosea
Rozšírenie: Južná, stredná a juhovýchodná Európa, severná Afrika, juhozápadná Ázia. Sekundárne sa druh rozšíril do južnej Kanady a USA, Argentíny a Chile, južnej Afriky a na Nový Zéland. V SR a ČR hojnejšie v oblasti nížin a pahorkatín; v Česku silno ustupuje, v súčasnosti známa len z niekoľkých lokalít.
Ekológia: Vyskytuje sa v teplých oblastiach v okolí ľudských sídel a človekom ovplyvnených miestach, na navážkach zeminy a skládkach. Vyžaduje ľahký, priepustný substrát bohatý na vápnik. Znáša aj mierne zasolené pôdy.
Atriplex rosea
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 20–80 cm, šedo pomúčená, stonka je vzpriamená až poliehavá, bohato rozkonárená. Kolovitý koreň je rozvetvený a preniká hlboko do spodných vrstiev. Listy sú striedavé, krátko stopkaté, čepeľ spodných stredných listov v obryse vajcovitá až široko vajcovitá, 3–5,5 cm dlhá a 2–4 cm široká, nepravidelne zubatá, na vrchole tupo zašpicatená, čepeľ horných listov kopijovitá, často celistvookrajová, stopka najviac 1 cm dlhá. Súkvetie je riedke, bezlistá časť kvetenstva zvyčajne kratšia ako 3 cm. Všetky samičie kvety s krovkami, krovky približne do 1/3 zrastené, prisadnuté až veľmi krátko stopkaté, široko nepravidelne kosoštvorcovité alebo až trojuholníkovité, 4–6 mm dlhé, 4,5–6 mm široké, od najširšieho miesta k vrcholu drobno zubaté, často s drobnými výrastkami alebo bez nich. Nažky z bokov stlačené, asi 2 mm široké, hnedé.
Ohrozenie a ochrana: V Česku kriticky ohrozený druh (C1t).
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Foto: 2011 a 2013 (Slovensko, Michalovce).