Syn.: Boerhavia angustifolia Span., Boerhavia ascendens Schumach., Boerhavia bicolor Ehrenb. ex Schweinf., Boerhavia cortensis Ehrenb. ex Schweinf., Boerhavia diffusa var. gymnocarpa Heimerl, Boerhavia diffusa var. minor (Delile) Cufod., Boerhavia diffusa var. pseudotetrandra Heimerl, Boerhavia diffusa var. sandwicensis Heimerl, Boerhavia eglandulosa Ehrenb. ex Schweinf., Boerhavia hirsuta Willd., nom. illeg., Boerhavia insularis Bojer, Boerhavia maroccana Ball, Boerhavia minutiflora Span., Boerhavia periplocifolia Sieber ex Choisy, Boerhavia polymorpha Rich., Boerhavia pubescens R. Br., Boerhavia rupestris Ehrenb. ex Schweinf., Boerhavia sessiliflora Steud., Boerhavia suberosa C. Sm., Boerhavia sumata Zipp. ex Span., Boerhavia surinamensis Miq., Boerhavia tomentosa Ehrenb. ex Schweinf., Boerhavia undulata Ehrenb. ex Schweinf., Boerhavia viscosa Fresen., nom. illeg., Dantia nubica Lippert ex Choisy
Čeleď: Nyctaginaceae Juss. – nocenkovité
Boerhavia repens
Rozšíření: Původní areál zřejmě zahrnuje téměř celou Afriku od Maroka a Egypta po Jihoafrickou republiku, vyhýbá se jen vlhkým tropickým oblastem. V Asii se vyskytuje od Libanonu a Izraele přes celý Arabský poloostrov. Druhotný výskyt je znám z Madagaskaru, Seychel, z dalších oblastí jižní a jihovýchodní Asie i z řady ostrovů v Oceánii. V Evropě je znám dlouhodobě ze sicilského Palerma.
Ekologie: Stanovištěm jsou ruderální, nezastíněná místa s nezapojenou vegetací; často roste na okrajích cest, v sídlech, na deponiích zeminy a podobných stanovištích.
Boerhavia repens
Popis: Jednoletá nebo vytrvalá rostlina s poléhavými lodyhami až 50 cm dlouhými, které vyrůstají ze silné kořenové hlavy; lodyhy i listy jsou hustě šedě nežláznatě pýřité. Listy jsou vstřícné, s řapíkem až 1 cm dlouhým, čepel je vejčitá, 1–2,5 cm dlouhá a 0,4–1,5 cm široká, na líci tmavší než na rubu, na bázi zaokrouhlená až klínovitá, na okraji velmi mělce zvlněná, na vrcholu zaokrouhlená nebo tupě špičatá. Květenství vyrůstají v paždí listů a tvoří jej vidlanovitě uspořádané 2–5květé okolíčky, obvykle nepřesahuje vrchol lodyhy; květní stopky jsou asi 1 mm dlouhé; okvětí je srostlé, asi 1 mm dlouhé, bílé, růžové nebo červené; tyčinky jsou obvykle 2, řidčeji 1 nebo 3; gyneceum tvoří jediný plodolist se svrchním semeníkem. Plod je kyjovitý, 3–3,5 mm dlouhý, rýhovaný, řídce chlupatý, někdy s přisedlými žlázkami.
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Fotografováno dne 22. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, Palermo).