Syn.: Calamagrostis littorea DC., Calamagrostis nepalensis Nees ex Steud., Calamagrostis glauca (M. Bieb.) Rchb., Calamagrostis laxa Host, Arundo pseudophragmites Haller fil., Arundo littorea Schrad., Arundo glauca M. Bieb.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Calamagrostis pseudophragmites
Rozšíření: Druh zaujímá rozsáhlý areál, zahrnující západní Evropu (Portugalsko, Francie, Holandsko, Německo, Švýcarsko), střední Evropu (Polsko, Česká republika, Rakousko, Slovensko), jižní Evropu (Itálie, bývalá Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko). Odtud sahá přes evropskou část Ruska, Kavkaz, Turecko a Írán až do Střední Asie, Pákistánu, severní Indie, Bhútánu a Číny. Nejvýchodněji je druh rozšířen na Korejském poloostrově a japonských ostrovech Honšu a Hokkaido.
V ČR se vyskytuje velmi vzácně pouze v povodí Divoké Orlice a v Podbeskydí. Na Slovensku je hojnější.
Ekologie: Druh je typický pro štěrkové náplavy vodních toků a pobřežní křoviny.
Calamagrostis pseudophragmites
Popis: Vytrvalá šedozelená trsnatá tráva s plazivým oddenkem, až 150 cm vysoká. Stébla se 4-6 kolénky, pod latou hladká. Listy ploché, 5–10 mm široké, na líci drsné a vynikle žilnaté, jazýček dřípený, 4–10 mm dlouhý. Lata řídká, s tenkými větévkami, záhy převislá, 10-40 cm dlouhá. Klásky jednotlivé, 5–9 mm dlouhé, prašníky fialové na dlouhých nitkách. Plevy výrazně nestejné, dolní o 1/4–1/3 delší než horní, pluchy zdéli poloviny horní plevy, krátce osinaté, chlupy věnečku dvakrát delší než pluchy. Kvete od června do července, plodem je okoralá obilka.
Ohrožení a ochrana: Třtina pobřežní patří mezi kriticky ohrožené rostliny naší květeny (C1t), zákon ji chrání v kategorii silně ohrožených (§2).
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis pseudophragmites
Fotografováno v srpnu 2009 (Ladakh, Indie, na břehu Indu u Mahe).