Syn.: Centaurium linariifolium (Lam.) Beck, Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Laus, Centaurium vulgare subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Sóo, Centaurium compressum (Hayne) Druce, Erythraea linariifolia (Lam.) Wittr.
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Centaurium littorale subsp. compressum

Rozšíření: Střední Evropa (Braniborsko, Čechy, panonská oblast), Dolní Don, Povolží, severozápadní část Asie. V ČR pouze v termofytiku. Dříve roztroušeně v v oblasti Polabí, Poohří, Džbánu, ve východních Čechách. Dnes vzácně, převážně ve středním Polabí (Netřebská slaniska, Polabská černava u Mělnické Vrutice, Velký Osek-Volárna, Hrabanov u Lysé nad Labem, Křečkov u Poděbrad, Hradišťko). Na Slovensku hlavně v nížinách panonské oblasti, nejčastěji v Záhorské a Podunajské nížině, vzácněji v karpatské oblasti (např. Stankovany, Gánovce, Sivá Brada).

Ekologie: Roste od nížin do pahorkatin na slatinách, černavách, vlhkých zasolených píscích, slaniscích, zasolených loukách a u vývěrů minerálních pramenů. Výskyt podmiňuje vysoká koncentrace iontů (zejména vápenatých a hořečnatých), vysoká hladina spodní vody a snížená konkurence ostatních druhů. Druh roste ve společenstvech svazů Caricion davallianae (as. Schoenetum nigricantis), Scorzonero-Juncion gerardii (as. Glauceto-Trichophoretum pumili), Molinion, Puccinellion limosae. Kvete od července do září.

Centaurium littorale subsp. compressum

Popis: Jednoletá nebo dvouletá bylina, 5–40 cm vysoká. Lodyhy jednotlivé (nebo po několika), přímé, 4hranné, jednoduché, nebo v horní části chudě větvené, s jemnými papilami. Listy přízemní růžice v době květu často zaschlé, čárkovitě obkopinaté, úzce kopisťovité, či obvejčitě obkopinaté, o rozměrech 12–20 × 2–3 mm, trojžilné. Lodyžní listy čárkovité až čárkovitě kopinaté, 1,2–2,2 mm dlouhé a 2–3 mm široké, na hlavní žilce papilnaté. Nejhořejší listy úzce čárkovité až šídlovité, na okraji i hlavní žilce papilnaté, 1–3žilné. Květenství tvoří chudý vidlan, někdy je redukován pouze na jeden terminální květ. Květy 4–6četné, přisedlé nebo kratičce stopkaté. Kalich trubkovitý, 5–8,5 mm dlouhý, kališní cípy šídlovité, těsně přitisklé k trubce, papilnaté. Korunní cípy vejčitě kopinaté až vejčité, 5–7 mm dlouhé, 1,5–4 mm široké, růžové až nafialovělé, 5–7 mm dlouhé, 1,5–4 mm široké. Korunní trubka 5–8,5 mm dlouhá, 1–2 mm široká, v ústí zúžená, jemně rýhovaná. Tyčinky volné, prašníky žluté. Čnělka niťovitá, blizna členěná na 2 hlavičkovité části. Plodem jsou válcovité, na vrcholu zašpičatělé tobolky, 7–10 mm dlouhé. Semena asi 0,3 mm velká, kulovitá. Množí se výhradně generativně.

Ohrožení a ochrana: V ČR patří mezi vymírající, kriticky ohrožené druhy (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1). Na Slovensku ohrožený a zákonem chráněný taxon (EN/§).

Centaurium littorale subsp. compressum
Centaurium littorale subsp. compressumCentaurium littorale subsp. compressum

Fotografováno ve dnech 8. 7. 2005 a 27. 8. 2006 (Slovensko, Sivá Brada a herbářová položka Libereckého muzea).