Syn.: Brassica orientalis L., Erysimum perfoliatum Crantz, Erysium orientale (L.) Crantz, Erysimum austriacum Roth, Gorinkia orientalis (L.) J. et Presl, Conringia perfoliata (Crantz) Link, Coringia orientalis (L.) C. Presl
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Conringia orientalis
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Středozemí, jihozápadní Asie. Zavlečena do severní a západní Evropy a Severní Ameriky. V Čechách se vyskytuje v termofytiku. V mezofytiku je vzácná a většinou zavlečena. Vyskytuje se především ve středních Čechách, v dolním Poohří, ve středním a dolním Polabí, na jižní a střední Moravě.
Ekologie: Hořinka východní obývá pole, úhory, luční kazy, okraje polních cest, polní meze, železniční náspy, řidčeji také na výslunných stráních.
Je řazena do skupiny tzv. vzácných plevelů, které jsou vázány na málo hnojená až nehnojená kulturní stanoviště, obdělávaná malou mechanizací. Dříve byly tyto druhy rozšířenější, v 70. a 80. letech minulého století prakticky vyhynuly, v současné době jejich početnost mírně stoupá v souvislosti s útlumem zemědělství. Například v okolí Kadaně, v severozápadních Čechách se častou váží na luční kazy, vzniklé prorýváním půdy divokými prasaty.
Popis: Jednoleté, řidčeji ozimé byliny. Jsou lysé a sivě ojíněné. Lodyha je až 80 cm vysoká, přímá, jednoduchá nebo chudě větvená. Přízemní listy obvejčité, s krátkým řapíkem, lodyžní jsou eliptické až obvejčité, přisedlé, objímavé. Všechny listy jsou celokrajné, poněkud masité. Květenství jsou až 25květé, zpočátku krátké, později prodloužené. Květy žlutavě, řidčeji zelenavě bílé. Plodenství je poměrně volné, s šešulemi až s 13 cm dlouhými, až 40semennými.
Ohrožení a ochrana: Hořinka východní je českým Červeným seznamem řazena mezi kriticky ohrožené druhy rostlin (C1t). Na Slovensku je hodnocena jako druh kriticky ohrožený (CR).
Conringia orientalisConringia orientalis
Conringia orientalisConringia orientalis
Fotografováno dne 13. 6. 2006 (Úhošťany; fyt. o.: 1. Doupovská pahorkatina – 330 m n. m.).