Syn.: Consolida paniculata (Host) Schur, Delphinium consolida var. minor Beck, Delphinium paniculatum Host
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Consolida regalis paniculata
Rozšíření: Jihovýchodní Evropa, jižní oblasti střední Evropy, Malá Asie, Ukrajina, jižní Rusko, druhotně i v Severní Americe. U nás se tento poddruh nevyskytuje, na Slovensku jen vzácně v Podunají.
Ekologie: Roste na xerotermních stráních, v lesostepích, převáženě na vápencích a andezitech, také na úhorech, při okrajích cest, vinohradů a sadů. Kvete od května do srpna (září).
Popis: Jednoletá bylina, 50–100 cm vysoká, lodyha je vystoupavá až přímá, bohatě větvená. Listy jsou dlanitě členěné do úzkých úkrojků, květy vyrůstají v latě, jsou tmavomodré. Plodem je měchýřek, který je 2krát delší než široký.
Záměny: Nominátní poddruh, který se vyskytuje i v Česku, je rostlinou celkově poněkud menší, jeho lodyha je jen chudě větvená a měchýřky jsou 3krát delší než širší.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je ostrožka stračka latnatá zařazena mezi potenciálně ohrožené taxony (NT), také je zde chráněna zákonem.
Consolida regalis paniculataConsolida regalis paniculata
Fotografováno dne 12. 6. 2004 (Slovensko, Burda).