Syn.: Lycopodium tristachyum Pursh, Lycopodium chamaecyparissus A. Braun, Lycopodium complanatum var. chamaecyparissus (A. Braun) Doll, Lycopodium complanatum subsp. chamaecyparissus (A. Braun) Doll, Lycopodium complanatum var. tristachyum (Pursh) Domin, Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm., Lycopodium complanatum subsp. tristachyum (Pursh) Dostál, Diphasium complanatum subsp. chamaecyparissus (A. Braun) Dostál – plavuň cypřiškovitá, plavuník trojklasý
Čeleď: Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. – plavuňovité
Diphasiastrum tristachyum
Rozšíření: Druh roste v Evropě, od severní Itálie po Skandinávii, byl nalezen i v rumunských Karpatech a východní části Severní Ameriky. U nás vzácně až velmi vzácně v českém mezofytiku a oreofytiku, na Moravě velmi vzácně v oreofytiku.
Ekologie: Vyskytuje se na vřesovištích a ve světlých borových lesích, na kyselých půdách. Byl nalezen i na druhotných stanovištích.
Popis: Vytrvalá plavuňovitá rostlina s oddenky 2–15 cm dlouhými pod zemí, nadzemní vzpřímené větve jsou do 25 cm vysoké, bohatě vidličnatě větvené. Sterilní větve jsou 1,5–1,8 mm široké, na líci tmavě šedozelené, na rubu zřetelně ojíněné. Listy hřbetní i břišní jsou si velmi podobné. Postranní listy jsou k větvi přitisklé a často pod ni mírně ohnuté. Hřbetní listy jsou kopinaté. Výtrusnicové klasy po 2–7, na 1,4–3,0 cm dlouhých, řídce olistěných stopkách. Sporofyly náhle zúžené v dlouhou špičku. Výtrusy dozrávají od července do září.
Diphasiastrum tristachyumDiphasiastrum tristachyum
Diphasiastrum tristachyum
Záměny: U nás rostoucí plavuníky, snad s výjimkou plavuníku alpínského (D. alpinum), jsou si dosti podobné. Je třeba sledovat dostatečně vyzrálé větve, které nesou rozlišovací znaky a jsou od mladších často velmi odlišné. Nejpodobnější popisovanému druhu jsou plavuník zploštělý (D. complanatum) a plavuník Zeillerův (D. zeilleri), ty se liší silnějšími větvemi, které nebývají na rubu tak nápadně ojíněné a rozdílem v tvaru dorzálních a ventrálních listů.
Poznámka: Na rozdíl od dalších dvou „základních“ druhů plavuníků, D. alpinum a D. complanatum, má D. tristachyum poněkud nevyhraněnou ekologii; snad mohl vzniknout hybridizačními procesy mezi těmito druhy. Dosud není známa lokalita, kde by vyskytoval samostatně bez přítomnosti dalších taxonů plavuníků. D. tristachyum se volně kříží nejen se jmenovanými D. alpinum a D. complanatum za vzniku hybridogenních taxonů D. oellgaardii a D. zeilleri, ale i s těmito hybridogenními druhy, čímž vzniká kontinuální škála introgresantů mezi všemi domácími druhy rodu Diphasiastrum. Následkem rozsáhlé hybridizace proto dnes již není možné mezi jednotlivými druhy plavuníků vymezit hranice, jednotlivé morfotypy přecházejí plynule jeden do druhého.
Ohrožení a ochrana: Plavuník cypřiškovitý je řazen mezi kriticky ohrožené druhy květeny ČR (C1t), ve stejné kategorii i chráněný zákonem (§1).
Diphasiastrum tristachyum
Fotografováno dne 8. 8. 2010 (Krkonoše).